Tag Hizkia

ds. G.C. Vreugdenhil – Jesaja 25:9

Tegen de achtergrond van een donkere tijd zingt Jesaja een (dank)lied. Het volk is bij God vandaan gegaan – heeft kwaad en onheil er ook niet mee te maken dat de kerk haar positie niet begrijpt en de boodschap van… Verder lezen →

ds. IJ. R. Bijl – 2 Koningen 19:14-19

Koning Hizkia kent nood. Met 185.000 man sterk heeft Assyrië, de vijand, zich op korte afstand gelegerd. Maar nog groter en dieper is zijn nood over de eer van de Heere. Zijn Naam werd gelasterd, Hij werd vergeleken met de afgoden… Verder lezen →

ds. A. den Hartog – Jesaja 38:14b

Hizkia krijgt de boodschap dat hij gaat sterven. En dat op een moment dat de Heere hem tot twee keer toe zo machtig heeft uitgeholpen. Hij roept het vervolgens uit: Weest U mijn Borg. In oprechtheid hangt Hij God aan…. Verder lezen →

prop. J.W. Bassie – 2 Koningen 18: 1-8

Koning Hizkia is een reformator: hij verwijdert de altaren en afgodsbeelden en is trouw in zijn dienst aan de Heere. Van zijn moeder Abia kreeg hij de geloofsopvoeding: moeders hebben door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld bij de… Verder lezen →

ds. B.L.P. Tramper – Jesaja 22:20-22

Sebna en Eljakim dienden als sleuteldrager, ambtsdrager, onder koning Hizkia. Het ging Sebna om zichzelf, om zijn eigen eer. Hij wordt ervoor gestraft. Eljakim dient, als een vader, de belangen van de inwoners. Hij heeft oog voor álle inwoners en… Verder lezen →

prop. J.G. MacDaniel – 2 Kronieken 30:8

Het volk Israël wordt opgeroepen om niet halsstarrig te zijn, maar de HEERE de hand te geven. Een uitdrukking die we alleen in 2 Kronieken 30 tegenkomen. De HEERE de hand geven, dat wil zeggen het met Hem eens te… Verder lezen →

kand. J.W. Bonenberg – 2 Koningen 20:1-11

De koning Hizkia krijgt de boodschap dat hij ziek is en gaat sterven. Het is een beproeving van zijn geloof in God en het vertrouwen op God. Hoe moet het dan met de vervulling van de belofte dat uit het… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – 2 Kronieken 33:10-12

Geen zondaar op aarde is buiten het bereik van de Almachtige God die zondaren inwint voor Zijn Koninkrijk. Als het voor Manasse kan, zou het dan niet voor u kunnen? Manasse die al Gods geboden overtrad. Die Zijn eigen kinderen… Verder lezen →

ds. A.J. van den Herik – 2 Kronieken 32:7-8

Bij koning Hizkia is er sprake van verachtering in de genade. Hoewel Hizkia in het begin van zijn koningschap de Heere vreesde,  was er lauwheid en toegeeflijkheid in zijn leven gekomen. Dan komt er een geweldige ‘storm’ op zijn pad:… Verder lezen →

ds. W.A. Zondag – Jesaja 38:1-2

Hizkia wordt door de Heere in de nood gebracht door een ziekte. Elke ziekte is een roepstem. Elke ziekte is een preek, ze laten hoe broos en kwetsbaar we zijn. Verwachten we het dan van de Heere of van artsen… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen