Tag Hervormd Reeuwijk

ds. H. Liefting – Handelingen 2:33

In de eeuwige raad des vredes heeft God de Vader de Geest beloofd aan Zijn Zoon. Na de hemelvaart bidt ook Christus, gezeten aan de rechterhand, om de Geest. Hij ontvangt de Geest van de Vader, maar stort deze uit… Verder lezen →

prop. A.J.R. Treur – Mattheüs 5:48

Jezus wijst er in Zijn Bergrede op dat we God moeten liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Het gaat niet om het houden van de geboden en verboden, maar om het volmaakt zijn, zoals God de Vader volmaakt… Verder lezen →

prop. A. van Daalen – Markus 1:21-28

Markus laat zien dat Jezus met macht, gezag en autoriteit spreekt. Zijn prediking en onderwijs gaan samen op. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen en dat betekent dat de satan en zijn trawanten te gronde worden gericht en dat verloren… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Romeinen 8:31b

Als je naar de omstandigheden in de wereld of naar die in je eigen leven kijkt, kan je je afvragen waar God is. Zeker als je bedenkt dat wij God verlaten hebben en geneigd zijn Hem en de naaste te… Verder lezen →

prop. W. Braaksma – Lukas 2:10

De engel verkondigt de herders grote blijdschap. Deze blijdschap is verbonden aan de genade van God. Eerst is er genade: Gods Zoon daalt af, wordt mens, draagt de schuld in onze plaats. Dat is reden voor grote blijdschap. Deze blijdschap… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Lukas 2

Jezus’ komst en leven staat in het teken van ‘geen gespreid bedje’. Zijn komst werd toen (en nu) niet verwelkomt. Jezus daalt af in ons leven – ook als we op de vlucht zijn. God heeft het zo bedoeld, zo… Verder lezen →

ds. C. Boele – Openbaring 22:12

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we stil bij de laatste dingen, het laatste oordeel en de laatste woorden van Christus. Zie, Ik kom. Dat houdt Hij de verbannen apostel Johannes voor. Een woord ter bemoediging en… Verder lezen →

ds. H. Liefting – Nehemia 8 :10c en 11c

Het volk Israël hoort, na terugkeer uit Babel, eindelijk weer uit de Torah voorlezen. Het doet hen beseffen dat ze schuldig staan ten opzichte van God. De Geest werkt in hun harten, Nehemia is ‘Klein Pinksteren’ te noemen. Toch wijzen… Verder lezen →

ds. F.J.M. Veldhuizen – Jesaja 62

Jesaja profeteert dat het volk Israël zal terugkeren en dat ze niet zullen zwijgen over Gods redding. De Messias, Jezus Christus, heeft alle gerechtigheid vervuld. Wij doen vanuit onszelf geen recht, dat moet bij God vandaan komen. Als God het… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Psalm 104:33-34

Genieten van het goede van het leven kan niet zonder God, ook niet in het huwelijk. God is de gever van al het goede. In de grootste gave, die van Zijn Zoon, had Hij ons geluk op het oog. 

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen