Tag hemelvaartsdag

ds. H.P. Brendeke – Psalm 47

Met hemelvaart is de Heere Jezus Christus als Koning naar de hemel gegaan. Hij is de Koning die regeert en Zijn Geest gegeven heeft. Hij zit in de hemel en zal wederkomen naar deze wereld. God is speciaal Koning voor… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Handelingen 1:1-14

Jezus zal terugkomen zoals Hij heenging; het zal gaan om ‘déze Jezus’. Jezus die gekruisigd is, die wonderen deed, die opstond uit de dood. Kennen wij Hem en zullen wij Hem herkennen? Dat is onmisbaar willen we eeuwig bij Hem… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Lukas 24:50-54

Jezus gaat zegenend naar de hemel. Met Zijn doorboorde handen zegent Hij Zijn discipelen. Hij is de Koning die de dood overwon. De duivel, de prins van de zwaartekracht, kon Hem niet in het graf of aan de grond houden…. Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Handelingen 2:7-11

Met Hemelvaart keert Jezus met Zijn lichaam – getekend door de wonden – terug naar de hemel. Dat roept, verrassend genoeg, allereerst aanbidding bij de discipelen op. Jezus verlaat de aarde door Zijn discipelen te zegenen. Vanuit die zegen kunnen… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Markus 16:19

Het Hemelvaartsevangelie naar de beschrijving van de evangelist Markus is heel compact: De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. Het bepaalt ons bij Zijn spreken… Verder lezen →

ds. J.J. ten Brinke – Hebreeën 9:24

Hemelvaartsdag is Christus’ kroningsdag. De engelen hebben gejuicht toen Hij de hemel weer binnen kwam. De Hebreeënschrijver legt de link met de tabernakeldienst: Christus is de hemel binnengegaan, met Zijn eigen bloed, eenmaal. Zegenend verliet Hij de aarde om vervolgens… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Markus 16:19

De enige Hogepriester heeft Zijn offer gebracht en Hij bidt De hemelvaart van de Heere Jezus Christus die veertig dagen nadat Hij opstond uit de dood, staat niet los van de andere heilsfeiten. Het is Christus die met het geven… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 8:34-35

Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus De liefde tussen mensen is soms erg sterk. Hoeveel sterker is de liefde van de volmaakte God tot zondaren? Paulus is hooggestemd in het lied van Romeinen 8. Niets… Verder lezen →

Ds. M.J. Tekelenburg – Artikel 37 NGB

Ds. Tekelenburg 28 mei 2017, 18.30 uur, leerdienst over Artikel 37 NGB (2e preek)   Gemeente van Christus, Zo bij een gezin ’s avonds aan tafel gezegd/gevraagd: weet je wie er nou komt? Weet u wie er komt? Echt! Jezus!… Verder lezen →

Kand. D.H.J. Folkers – Hebreeën 9:24-28

Zondag 28 mei 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Kandidaat D.H.J. Folkers (Apeldoorn) Hebreeën 9 vers 24-28 Afscheid nemen niet makkelijk. Voor langer eerder verdriet dan blijdschap. Afscheid dichterbij geeft allerlei vragen. ‘Zien we elkaar ooit nog terug?’ Allerlei… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen