Preekaantekeningen

Tag

hemelvaart

ds. M.C. Batenburg – Johannes 14:18

Op deze zondag Exaudi (wezenzondag) bepalen Jezus’ woorden ons bij onze kwetsbaarheid: zonder Hem kunnen we niets doen. Met een krachtige belofte geeft Hij echter hoop: Hij zál terug komen bij Zijn leerlingen. Dat ziet allereerst op de verschijningen na… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Markus 16:19

Het Hemelvaartsevangelie naar de beschrijving van de evangelist Markus is heel compact: De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. Het bepaalt ons bij Zijn spreken… Lees verder →

ds. J.J. ten Brinke – Hebreeën 9:24

Hemelvaartsdag is Christus’ kroningsdag. De engelen hebben gejuicht toen Hij de hemel weer binnen kwam. De Hebreeënschrijver legt de link met de tabernakeldienst: Christus is de hemel binnengegaan, met Zijn eigen bloed, eenmaal. Zegenend verliet Hij de aarde om vervolgens… Lees verder →

ds. M.C. van Pelt – Handelingen 1:4-9

Jezus zegt vlak voor Zijn Hemelvaart tegen Zijn discipelen dat ze Zijn getuigen zullen zijn. Dat betekent dat ze zullen getuigen over wat ze zelf hebben gezien, dat ze kleur zullen moeten bekennen en dat ze zullen lijden om Christus’… Lees verder →

ds. J.W. Baan – Mattheüs 28:18-20

Voor Zijn hemelvaart is de Heere Jezus verschenen aan Zijn discipelen, leerlingen, om hen te onderwijzen aangaande de zaken van het Koninkrijk der hemelen. Op de berg in Galilea nadert Jezus tot hen en komt dichterbij en zegt: Mij is… Lees verder →

ds. J.H. Visser – Johannes 17:1-20

In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus om bewaring van de Zijnen. Dat is nodig, omdat het gevaarlijk is in de wereld. Al te vaak willen we als, ook als gelovigen, als toerist leven in plaats van als pelgrim. Het laatste… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – Kolossenzen 3:1

Paulus wijst de gemeente te Kolosse erop dat hun leven, Christus, boven is. Op Hemelvaartsdag is Hij naar boven gegaan. Ons oog moet op boven gericht zijn, op de hemel, waar Christus. Dat betekent van bovenaf leven. Het zoeken van… Lees verder →

ds. A.A.F. van de Weg – Handelingen 1:13-14

Na Hemelvaart breekt er een nieuw tijdperk aan: een tijd van verwachten. De discipelen gaan niet gelijk aan de slag, maar zijn eensgezind in bidden en smeken met elkaar verbonden. Dat is ook wat wij in dit nieuwe coronatijdperk moeten… Lees verder →

kand. G.M. Bosker – Handelingen 1:8-11

In het ten hemel varen van de Heere Jezus Christus ligt een grote troost voor de Zijnen. Het is zowel een eindpunt als een beginpunt. Zijn werk op aarde is volbracht en voltooid. Tegelijkertijd is het een beginpunt, het begin… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Hebreeën 4:16

De schrijver van de Hebreeënbrief wijst op Christus als de grote Hogepriester. Hij is de hemelen doorgegaan – Christus werd niet tegengehouden omdat Hij met Zijn eigen offer kwam. Wij hebben van nature geen toegang tot God, maar Jezus baande… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen