Preekaantekeningen

Tag

Hemel

ds. G. Kater – Genesis 1:6-8

Op de tweede scheppingsdag heeft God de Vader het uitspansel geschapen. Het uitspansel als een koepel: de atmosfeer, de dampkring, de hemel waarbij scheiding is gemaakt tussen de wateren onder de aarde en de wateren boven de aarde. Overal is… Lees verder →

rev. Ibrahim – Jesaja 66:2

Wie kan beter over God spreken dan God Zelf? Hij troont boven de hemel en de aarde is Zijn voetbank. Hij is de Almachtige, Alomtegenwoordige, Eeuwige die niet verandert. De El Shaddai en de El Elyon.  Geen tempel met handen… Lees verder →

kand. G.M. Bosker – Handelingen 1:8-11

In het ten hemel varen van de Heere Jezus Christus ligt een grote troost voor de Zijnen. Het is zowel een eindpunt als een beginpunt. Zijn werk op aarde is volbracht en voltooid. Tegelijkertijd is het een beginpunt, het begin… Lees verder →

ds. J.C. den Toom – Kolossensen 3:1-4

In de christelijke gemeente te Kolosse is het Pasen geworden. Mensen die door de opstandingskracht van Christus opgewekt zijn tot het nieuwe leven. De apostel Paulus spoort hen aan om de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is,… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 5:1

De apostel Paulus roept in zijn tweede zendbrief aan de christelijke gemeente te Korinthe op om gericht te zijn op de toekomst van de Heere. Het aardse lichaam dat wij hebben wordt afgelegd, het is nu het huis waarin de… Lees verder →

ds. F. van Binsbergen – Johannes 14:1-3

Op weg naar Jeruzalem het kruis op Golgotha onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen. Hij leest van hun gezichten af dat ze ontroerd zijn, dat ze geschokt zijn en Hij kent hun harten. Bent u ontroerd, geschokt door de uitbraak… Lees verder →

ds. J.C. den Toom – 2 Korinthe 8:9

Wie met de ogen van het geloof in de kribbe van Bethlehem blikt, ziet de armoede van de Heere Jezus Christus die onmetelijk rijk was. Door Hem Zijn alle dingen geschapen. Hij die al de wateren schiep, zei toen Hij… Lees verder →

ds. Joh. Post – Exodus 16:7a

Advent is het komen van God Advent gaat over het komen van God. Overal in de Bijbel kondigt God keer op keer Zijn komst aan. Zo is Hij zo’n tweeduizend jaar geleden gekomen in de stal van Bethlehem waar Jezus… Lees verder →

dr. P. Masters – Maleachi 3:8a

Zal een mens God beroven? Hoe kan een mens God beroven? Is dat werkelijk mogelijk!? Door ons leven en alles wat we van God gekregen hebben en Hem toebehoort niet God voor te danken en eren. Door het voor onszelf… Lees verder →

ds. M. de Boer – Hebreeën 12:22-24

De schrijver van de Hebreeënbrief schildert de gemeente het nieuwe Jeruzalem voor ogen. Ze zijn, nadat ze tot bekering zijn gekomen, traag geworden en verslapt in het geloof. Ze leiden een rustig leven en dat bevalt hen wel. Maar ze… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen