Tag heiliging

ds. P. den Ouden – Jesaja 62:11-12

Het volk van Israël in ballingschap in Babel krijgt het te horen dat hun Heil komt. Dat Heil gaat over de Heere Jezus Christus. God is in Christus bewogen met zondaren om hen te redden. Hij is Jehova Shammah. En… Verder lezen →

ds. R.W. de Koeijer – Efeze 4:30

Een christen is herkenbaar aan het feit dat de Geest in hem of haar woont. De Heilige Geest is een hoge ‘gast’ die wil dat wij heilig leven. Door te zondigen bedroeven we de Geest. Wie zijn zonden belijdt, wil… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 1:74-75

In de lofzang van de oude priester Zacharias komt de verlossing nadrukkelijk aan de orde. God verlost Zijn kinderen uit de hand van de duivel. Christus heeft de schuld weggenomen en ook de macht en heerschappij van de zonden. Onder… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 3:14

In het onderwijs van de apostel Paulus aan de christenen te Efeze gaat het over de kracht van de Heere Jezus Christus. Hem in gedachten te hebben, Hem te zien en uit Hem te leven. Het is Christus die Zijn… Verder lezen →

kand. P.J.T. van den Herik – Lukas 2:22-24

De Evangelist Lukas wijst nadrukkelijk op de onderwerping van het heilig Kind Jezus aan de wet van God. Overeenkomstig de reinigingswetten, de offergaven en de heiliging. ‘Hij de bron van reinheid wilde onrein gerekend worden om ons van onze smetten… Verder lezen →

ds. L. Treur – Filippenzen 3:10-11

De apostel Paulus schrijft vanuit de gevangenis in Rome de brief aan de Filippenzen. Hij jubelt het uit over de Heere Jezus Christus. Hem te kennen, meer te kennen en Hem gelijkvormig te worden. Is het ook ons leven? Willen… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 17:17

Heiliging in de waarheid van God In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus, de eeuwige Zoon van God, tot Zijn Vader om de heiliging van de Zijnen zo is in Johannes 17 opgetekend. De heiliging van de christenen is in de… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Romeinen 8:12-13

Het leven van de dankbaarheid De apostel Paulus vermaant in Romeinen 8 de gelovigen te Rome om niet naar het vlees te wandelen maar door de Geest de werkingen van het lichaam [van het vlees] te doden. Wandelen naar de… Verder lezen →

ds. L. de Wit – Kolossenzen 1: 9a, 10b

De kerk is de leerschool van de Heilige Geest. Paulus verlangt ernaar dat de gemeente van Kolosse mag groeien in kennis en wijsheid van God. God wil dat geven, ondanks dat het aan onze kant tekort is. Er is echter… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – H.C. Zondag 44 (‘Gij zult niet begeren’)

Gods geboden raken niet alleen wat we doen, maar ook wat we willen. Dat geldt zeker bij het tiende gebod, ‘Gij zult niet begeren’. God verbiedt een sterke gerichtheid op iets van een ander. Begeerten op zich zijn niet verkeerd,… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen