Tag Heilige Geest

ds. M.C. Batenburg – 1 Korinthe 2:10-12

Paulus schrijft in 1 Korinthe 2 dat de Geest, die de diepten van God kent, ons gegeven is. God maakt ons met God bekend. Als een onneembaar kasteel kunnen wij niet tot God naderen, slechts dankzij het reddende werk van… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – 1 Korinthe 12

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort en nu woont hij in de harten van de gelovigen. Hij deelt gaven uit die besteed worden ten dienste van anderen. Waar de kerk de werkplaats van de Heilige Geest is en de… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Handelingen 2:42

Met Pinksteren is er de gemeenschap der heiligen. Na de preek van de apostel Petrus zijn de mensen verslagen van hart en komen drieduizend tot bekering. Vervolgens is er de volharding door het werk van de Heilige Geest. Volharding in… Verder lezen →

dr. P.J. Verhagen – 2 Timotheus 1:7

De Geest die met Pinksteren is uitgestort is een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Er zijn een aantal parallelen met het joodse wekenfeest: Jezus Christus redt ons van de dood en de Geest schrijft het gebod van God in… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Handelingen 2:1-2

Dat Pinksteren onlosmakelijk verbonden is met Pasen blijkt uit wat door de evangelist Lukas is opgeschreven in de Handelingen der apostelen. Pinksteren, pentecoste, is het wekenfeest en betekent de vijftigste. Zo wordt opgeteld vanaf Pasen. Het is op die dag… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Ezechiël 36: 25-27

Pinksteren waar de Heilige Geest werd uitgestort is onderdeel van de heilsgeschiedenis en zo ook de bediening van de profeet Ezechiël honderden jaren daarvoor. Gods belooft Zijn Geest, het werk in de harten van zondaren die zo opnieuw geboren worden…. Verder lezen →

ds. R. Kok – Handelingen 2:4

Als het Pinksterfeest vervuld is, dan wordt de Heilige Geest uitgestort en die vervuld de apostelen. Wat er op volgde is dat ze begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Bij de torenbouw… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Johannes 20:19-23

Na de opstanding uit de doden verschijnt de Heere Jezus Christus aan Zijn discipelen. En zoals de Vader Hem gezonden heeft zendt Hij ook Zijn discipelen. Door de kracht van de Heilige Geest zijn ze Zijn getuigen en is de… Verder lezen →

E. Amurao – Kolossenzen 1:9-11

De apostel Paulus drukt de christenen te Kolosse op het hart om te wandelen in de kennis van God en daarin toe te nemen. Als het goed is, is er sprake van groei in het christelijke leven. De Heilige Geest… Verder lezen →

ds. P. Nobel – Handelingen 5:11

De geschiedenis van Ananias en Saffira is een spiegelverhaal. In het leven van de apostel Barnabas is het geloof werkzaam: hij gehoorzaamt en laat zich door de Geest gezeggen. Ananias en Saffira doen alsof en liegen. God is een heilig… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen