Tag Heilige Geest

E. Amurao – Kolossenzen 1:9-11

De apostel Paulus drukt de christenen te Kolosse op het hart om te wandelen in de kennis van God en daarin toe te nemen. Als het goed is, is er sprake van groei in het christelijke leven. De Heilige Geest… Verder lezen →

ds. P. Nobel – Handelingen 5:11

De geschiedenis van Ananias en Saffira is een spiegelverhaal. In het leven van de apostel Barnabas is het geloof werkzaam: hij gehoorzaamt en laat zich door de Geest gezeggen. Ananias en Saffira doen alsof en liegen. God is een heilig… Verder lezen →

ds. R.J. Oomen – Handelingen 7:54-60

Stefanus, die vol van de Heilige Geest is, lijdt om Christus’ wil. Christus’ lijden is uniek: Hij is door Borg en heeft door Zijn lijden en sterven betaald voor de zonden. De duivel heeft geen vat op Stefanus: hij heeft… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Johannes 16:8

Het is de Heilige Geest die levenscheppend te werk gaat. Hij gaat voorop en brengt tot leven. Het is de Geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. We zijn van nature zondaar sinds de zondeval en kunnen… Verder lezen →

prop. R.H. Hoogenboom – Johannes 16:7

Jezus’ Hemelvaart was noodzakelijk om de komst van de Geest mogelijk te maken. De Geest neemt het uit Christus. Hij gebruikt mensen om het getuigenis aangaande Christus te laten klinken in de wereld. De Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Handelingen 3:1-11

Het is Pinksteren geworden en de Heilige Geest gaat verder met Zijn werk. In de Naam van de Heere Jezus Christus. Zoals de kreupele niet verder kwam maar toen in de Naam van de Heere Jezus op de been werd… Verder lezen →

ds. R.W. de Koeijer – Efeze 4:30

Een christen is herkenbaar aan het feit dat de Geest in hem of haar woont. De Heilige Geest is een hoge ‘gast’ die wil dat wij heilig leven. Door te zondigen bedroeven we de Geest. Wie zijn zonden belijdt, wil… Verder lezen →

ds. J.A. van der Velden – Johannes 14:26

De Heilige Geest is gezonden om ons van zonden en schuld te overtuigen. Hij is als een levenslange Leraar die ons voortdurend de woorden en werken van Jezus in herinnering brengt. Hij eigent ons toe wat Christus voor ons heeft… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – 1 Johannes 1 vers 8-9

Bij God is licht en leven. Hij is de bron ervan en openbaart op aarde door de werking van de Heilige Geest. Zo worden we vandaag in het licht gezet. Zijn we het met God eens geworden dat we zonde… Verder lezen →

ds. J.W. Wüllschleger – Handelingen 2:37

Door Petrus’ Pinksterpreek werkt de Heilige Geest. Petrus spreekt met stelligheid en verkondigt de waarheid. De Geest doet de hoorders verslagen staan. Ze zijn verbijsterd. Maar wat zij ten kwade hebben gedaan (Christus gekruisigd), gebruikt God ten goede. De Geest… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen