Tag Heilig Avondmaal

ds. J.W. Estrik – Hooglied 2:14

Het Hooglied van Salomo beschrijft de liefdesverhouding tussen Christus, de Bruidegom, en de christelijke kerk die de bruid is. De gelovigen behoren Hem toe en Hij noemt haar dan ook Mijn duive. Een duif is een dier van grote schoonheid…. Verder lezen →

ds. H. Lassche – Jesaja 64:5

Voor de gelovige is er vrolijkheid in de Heere. Hij ziet om naar zondaren en ziet hen aan in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. God is de God die mensen ontmoet. Hij toornt over de zonden waarvoor vergeving nodig… Verder lezen →

ds. H. Markus – 1 Thessalonicenzen 5:18

Paulus roept de gemeente te Thessaloniki op, aan het einde van zijn brief, om in alles dankbaar te zijn. Die dankbaarheid is er niet vanwege de omstandigheden of iets in onszelf, maar die vindt zijn bron in de genade (eucharistio,… Verder lezen →

ds. R. van Kooten – Handelingen 20:7-12

Als de apostel Paulus in Troas is, dan laat hij geen moment onbenut om de christelijke gemeente daar te onderwijzen. Hij spreekt lang en dan gebeurt het dat de jongen Eutychus, die in het venster was gaan zitten en in… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Psalm 139:7

David de dichter van Psalm 139 vraagt zich af of er een plaats is buiten het bereik van God. Niet om zich voor Hem te verbergen, dat is immers onmogelijk, maar of hij buiten het bereik van de genade van… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Handelingen 2:37-42

De prediking van Petrus met Pinksteren heeft gevolgen. Mensen komen tot geloof en bekering door het werk van de Heilige Geest en zij volharden in het breken van het brood. Zo wordt vandaag het Heilig Avondmaal gevierd zoals de Heere… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – 1 Johannes 1 vers 8-9

Bij God is licht en leven. Hij is de bron ervan en openbaart op aarde door de werking van de Heilige Geest. Zo worden we vandaag in het licht gezet. Zijn we het met God eens geworden dat we zonde… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Lukas 24:35

De twee discipelen op weg van Jeruzalem naar Emmaüs krijgen uitgelegd wat ze daarvoor gehoord hadden van de Heere Jezus Christus. Toen Hij in hun huis kwam, zat Hij aan, zegende Hij het brood, brak Hij het brood en gaf… Verder lezen →

ds. J.J. Mulder – Psalm 32:3-5

In Psalm 32 legt David verantwoording af hoe hij zijn zonden aan God heeft beleden. Van nature dekken wij de zonde toe – ook voor elkaar. Gods hand drukt zwaar op ons, tot ons hart verbroken is. God is gereed… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Maleachi 4:4-6a

Bij de profeet Maleachi klinkt de oproep tot het gedenken van de wet van Mozes. Het is een wet die niet zomaar staat in het kader van het opvolgen van geboden maar in het kader van de liefde. Vervolgens gaat… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen