Preekaantekeningen

Tag

Heiland

ds. P.C. Hoek – Mattheüs 14:27

Na de wonderbare spijziging stuurt de Heere Jezus Christus de discipelen het meer van Galilea op. Hij weet dat ze in een storm terecht zullen komen. God heeft daar Zijn hogere bedoeling mee. Maar daarin is Hij nabij allen die… Lees verder →

ds. W. Pieters – Jesaja 45:15

Jesaja wijst op Gods verborgenheid, waar de zonde van Israël oorzaak van is. God heeft daar pedagogische redenen voor: Hij wil ons iets leren. Hij blijft trouw, ondanks de ontrouw van het volk. God blijft zich de ‘God Israëls’ noemen…. Lees verder →

kand. J.W. Bonenberg – Zacharia 9:9-10

De Koning komt De profeet Zacharia profeert over de komst van de Heere Jezus, de Zoon van God. Zijn oproep van vreugde komt in een tijd van ellende en hopeloosheid van het volk. De Vredevorst komt niet met pracht, met… Lees verder →

ds. J.C. Schuurman – Lukas 2 vers 17 en 38m

Getuigen van Christus Een preek over het thema kerstgetuige. De herders en Anna vertellen, nadat ze Jezus hebben ontmoet, over het Woord wat de Heere hen heeft verkondigd. Een Christusgetuige getuigt niet over zichzelf, maar over het heil van God… Lees verder →

Ds. R. van de Kamp [Putten] – Zondag 11 Heidelbergse Catechismus

Zondag 15 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Zondag 11 Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 29 en 30 Voorzang Psalm 23 vers 1 Gebed, Votum en groet Psalm 128 vers 1… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen