Preekaantekeningen

Tag

Heidelbergse Catechismus

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 3

De realiteit van de zondeval is te erg om te zeggen. Onbekwaam tot enig goed en geneigd om God en de naaste te haten. Maar zo waren wij niet geschapen. God heeft de mens goed geschapen naar Zijn beeld. Adam… Lees verder →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 2

De wet van God is een liefdewet. Het gaat niet zozeer om het houden van geboden maar om de persoonlijke relatie. God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je krachten en je naaste als jezelf…. Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Heidelbergse Catechismus vraag 122

God heeft Zijn Naam bekendgemaakt. Hij is betrokken op de mensheid. In Christus is Hij zelfs mens geworden. God is de gans Andere, daarom hebben wij ontzag en eerbied voor Hem en het uitspreken van Zijn Naam op te brengen…. Lees verder →

ds. E.E. Bouter – Heidelbergse Catechismus zondag 35

Het tweede gebod verbiedt om beelden van God te maken. Van God is geen beeld te maken- Hij is altijd rechtvaardiger en barmhartiger. Onze beelden zijn slechts cartoons. Als schepselen vertonen we nog wel een beeld van God, ook dat… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Catechismus zondag 1 vraag 2

De enige troost in leven en sterven is het eigendom te zijn van Jezus Christus. Te weten van die troost is weten van mijn ellende, van de verlossing ervan en de dankbaarheid tot God. In Psalm 130 en de Romeinenbrief… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Catechismus zondag 1 vraag 1

De Heidelbergse Catechismus wordt ook wel het troostboek van de kerk genoemd. Het was de opstellers erom te doen om de Bijbel, het Woord van God, na te zeggen. De catechismus begint met de vraag: wat is uw enige troost,… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – Catechismus zondag 36

Ook het derde gebod, om de Naam van God niet ijdel(lijk) te gebruiken, staat in het teken van het verbond. Het is liefdestaal van God uit: Hij heeft het volk Israël en Zijn gemeente lief. En juist daarom moet Zijn… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – HC Zondag 25

De catechismus leert ons dat de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt door de prediking en het versterkt door de sacramenten. Geloven is een voortdurend komen tot Christus. ‘Het Woord van God kan in ons hart niet doordringen… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 49

De derde bede ‘Uw wil geschiedde’, een bede voor tegensprekers Gods wil is volmaakt en alleen goed. Zijn wet is Zijn wil en die zal geschieden. Tegelijkertijd is het de bede voor de kerk op aarde ‘Uw wil geschiedde’, dat… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 41

Ons lichaam en ziel is tempel van de Heilige Geest In zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over het zevende gebod, dat alle onkuisheid [= een handeling of uiting die ingaat tegen de seksuele moraal] van God vervloekt… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen