Tag HEERE

Ibrahim Ag Mohamed – Spreuken 3:5-6

In jezelf geloven is een grote zonde. De wereld probeert je op te peppen: geloof in jezelf, volg je hart. God leert ons in de Bijbel dat we ons eigen hart niet kunnen vertrouwen. Het is de wijze koning Salomo… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Psalm 29:1

De Psalmist David schrijft in Psalm 29 over de stem van de Heere. De Heere die met macht spreekt. Zijn spreken is een gebieden. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Zijn stem tot zondaren is een… Verder lezen →

ds. R.W. Mulder – Ezechiël 37:11-12

Ds. R.W. Mulder (Leerbroek) – beroepen predikant Woensdag 13 juni 2012 / Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen / 19.30 uur Woordverkondiging n.a.v. Ezechiël 37, 11-12 (een verklaring van het visioen wat in het voorgaande wordt verteld) Gemeente onder deze tekstwoorden schrijven… Verder lezen →

© 2022 Preekaantekeningen