Tag Handelingen

S. Farewell – Handelingen 23

Toen de apostel Paulus het Evangelie preekte was het tegenstand. Maar de Heere was hem nabij en die bemoediging kreeg Paulus in die benauwde situatie toen de Heere Jezus Christus letterlijk naast Hem stond. De Heere werkte door de omstandigheden… Verder lezen →

ds. C.J. Overeem – Handelingen 3: 6 en 19a

Petrus en Johannes genezen in naam van Jezus een verlamde man bij de Schone Poort. Dit wonder is een teken van het Koninkrijk van God waarin niemand meer ziek zal zijn er waarin alles wat ons nu nog zo vaak… Verder lezen →

ds. J.T. Maas – Handelingen 8:26-40

Filippus moet Samaria verlaten – de plek waar hij veel zegen op zijn werk zag – en afdalen op de weg naar Gaza. Filippus volgt in geloofsgehoorzaamheid. Soms roept Gods ons eenzame, woeste wegen te gaan. Filippus komt in contact… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Handelingen 2:42

Met Pinksteren is er de gemeenschap der heiligen. Na de preek van de apostel Petrus zijn de mensen verslagen van hart en komen drieduizend tot bekering. Vervolgens is er de volharding door het werk van de Heilige Geest. Volharding in… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Handelingen 2:1-2

Dat Pinksteren onlosmakelijk verbonden is met Pasen blijkt uit wat door de evangelist Lukas is opgeschreven in de Handelingen der apostelen. Pinksteren, pentecoste, is het wekenfeest en betekent de vijftigste. Zo wordt opgeteld vanaf Pasen. Het is op die dag… Verder lezen →

ds. R. Kok – Handelingen 2:4

Als het Pinksterfeest vervuld is, dan wordt de Heilige Geest uitgestort en die vervuld de apostelen. Wat er op volgde is dat ze begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Bij de torenbouw… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – Handelingen 1:1-14

Bij de Hemelvaart lijken de discipelen een verlies te lijden; maar de hemel is van een andere orde, dimensie dan de geschapen werkelijkheid. De hemel is dichtbij en God is dichtbij. De wolk (Sjechina) is het beeld van Gods aanwezigheid…. Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Handelingen 1:1-14

Jezus zal terugkomen zoals Hij heenging; het zal gaan om ‘déze Jezus’. Jezus die gekruisigd is, die wonderen deed, die opstond uit de dood. Kennen wij Hem en zullen wij Hem herkennen? Dat is onmisbaar willen we eeuwig bij Hem… Verder lezen →

ds. R. van Kooten – Handelingen 20:7-12

Als de apostel Paulus in Troas is, dan laat hij geen moment onbenut om de christelijke gemeente daar te onderwijzen. Hij spreekt lang en dan gebeurt het dat de jongen Eutychus, die in het venster was gaan zitten en in… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Handelingen 16:30-31

De cipier wordt geestelijk wakker: hij stelt dé levensvraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is ook nu in de kerk nog een relevante vraag. Geloven is echter niets doen. Het evangelie is: Christus heeft gedaan wat… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen