Preekaantekeningen

Tag

Handelingen

dr. P. Masters – Handelingen 16:30-31

De stokbewaarder in de gevangenis van Filippi in grote nood vraagt: wat moet ik doen om zalig te worden. De apostel Paulus antwoordt hem: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Het Evangelie klinkt vandaag: geloof… Lees verder →

rev. Ibrahim – Handelingen 26:8

De apostel Paulus getuigt voor de twee koningen Festus en Agrippa over de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Het komt aan op geloven in de opstanding. Paulus zelf was een vervolger totdat de Heere Jezus aan… Lees verder →

rev. Ibrahim – Handelingen 8:26

In de geschiedenis van de Kamerling uit Ethiopië die tot bekering komt, zien we een patroon van het winnen van zielen. Filippus wordt door God ingeschakeld en als instrument gebruikt. Hoe zijn wij instrument als het gaat om het getuigen?

ds. S.T. Lagendijk – Handelingen 27:14-44

In het midden van de storm dankt de apostel Paulus de Heere God. Hij vertrouwt op Hem. God heeft Hem belooft dat hij voor de keizer in Rome zal verschijnen en niet zal omkomen in de storm. Als wij ons… Lees verder →

ds. A. van Wijk – Handelingen 10:22,43

Net als de heidense centurion Cornelius heeft het Evangelie ons bereikt. De goede tijding, die blijde boodschap dat er vergeving van zonden en verzoening met God te verkrijgen is. Het kan alleen door de Naam van Jezus Christus, alleen door… Lees verder →

ds. A. de Groot – Handelingen 6:7

In het boek Handelingen wordt beschreven hoe de Heilige Geest werkt in de vroege kerk. Diezelfde Geest werkt ook vandaag om zondaren, om vijanden met God te verzoenen. Door de prediking waarin de oproep tot bekering klinkt. Het Woord van… Lees verder →

ds. A. van Vuuren – Handelingen 4:12

Petrus wijst in zijn preek voor het joodse college erop dat er maar één Naam is door welke wij moeten zalig worden. Dat is geen wettisch moeten, maar een evangelisch moeten, noodzakelijk om gered te worden en het eeuwige leven… Lees verder →

ds. J.C. van Trigt – Handelingen 2:17a

De profeet Joël getuigde er al van: in het laatste der dagen zal God zijn Geest uitstorten. Petrus haalt Joël aan in zijn Pinksterpreek. De Geest is uitgestort, royaal en overvloedig; niet zomaar een paar druppeltjes hier en daar. De… Lees verder →

ds. S.T. Lagendijk – Handelingen 2:1-24

Het is de apostel Lukas die zowel zijn beschrijving naar het Evangelie van Jezus Christus en het boek Handelingen schrijft aan Theofilus. Hoe zou hij het verslag over het Pinksterfeest hebben gelezen? Over de Heere Jezus Christus en die gekruisigd… Lees verder →

ds. M.C. van Pelt – Handelingen 1:4-9

Jezus zegt vlak voor Zijn Hemelvaart tegen Zijn discipelen dat ze Zijn getuigen zullen zijn. Dat betekent dat ze zullen getuigen over wat ze zelf hebben gezien, dat ze kleur zullen moeten bekennen en dat ze zullen lijden om Christus’… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen