Tag Hamas

ds. A.P. Pors – Psalm 124

Psalm 124 klonk op de eerste zondag na Bevrijdingsdag in 1945 en nu opnieuw. Het is belangrijk dat we de aanwezigheid van de HEERE erkennen in het lijden. Hij is erbij. De vrijheid die Hij schenkt is een diepe vrijheid,… Verder lezen →

ds. E. van Rooijen – Genesis 25 : 1 t/m 18

In de geschiedenis van Abraham en Izak zien we dat God Zijn verbond trouw blijft. In Izak wordt het kind van de belofte geboren: Jezus de Koning der Joden. De Ismaëlieten (waaronder Hamas) zijn als het ware klokkenluiders: zij laten… Verder lezen →

ds. J.A. van der Velden – Johannes 8:56

Abraham heeft al Pasen gevierd. In de geboorte van Izak, het offer van zijn eerstgeborene en de ‘opstanding’ uit diens ‘schijndood’, heeft hij de dag van Christus gezien. Christus is de Meedere Izak, die volkomen heeft betaald voor de schuld… Verder lezen →

prop. R.P. Hoogenboom – Joël 3:16-17

Joël laat zien dat het God ernst is: Hij zal afrekenen met de onreinheid en ongerechtigheid – met het grote en kleine kwaad in de wereld. Dat betreft niet alleen de volken om Israël, maar ook Israël zelf. De vraag… Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Jesaja 25:9

Tegen de achtergrond van een donkere tijd zingt Jesaja een (dank)lied. Het volk is bij God vandaan gegaan – heeft kwaad en onheil er ook niet mee te maken dat de kerk haar positie niet begrijpt en de boodschap van… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen