Tag goedertierenheid

ds. M. van Kooten – Psalm 85:2

Op deze bevrijdingsdag staan we stil bij de vrijheid. In Psalm 85 belijdt de dichter dat de Heere Zijn land gunstig is geweest. Werkelijk vrij zijn we als we door de Zoon van God vrijgemaakt zijn. Als we in het… Verder lezen →

ds. P. Molenaar – Psalm 36:7b-8

David weet van de goedertierenheid van God. Hij is een knecht van God. In Psalm 36 klinkt een verlossend antwoord. Het is de Heere die de mens en beesten behoudt. Zijn goedertierenheid is beter dan het leven. Bij de Heere… Verder lezen →

ds. P. Molenaar – Psalm 36:7b-8

David weet als knecht van God dat God zowel mensen als beesten behoudt. Dat is Gods verlossende genade. Alleen daarin kunnen we rusten en de toevlucht nemen in tijden van crises. Er klinkt een verlossend antwoord en een Godverheerlijkend psalmwoord…. Verder lezen →

ds. P. Koeman – Psalm 89:1

(…) Het heeft er best om gespannen dat boven de kaart staan: ‘Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid.’ Die woorden kregen gaandeweg een betekenis in het leven van moeder en oma. Die woorden zijn een wonder van God. Een… Verder lezen →

ds. P. Koeman – Psalm 89:1

Waar komt het vandaan dat een mens kan roemen in Gods goedertierenheden te midden van de beproevingen en onbegrijpelijke wegen? Het is God Zelf die het verdiend heeft. Hij schenkt Zijn gaven en wil het eeuwige leven geven als een… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 5:1

De apostel Paulus schrijft aan de christenen in Efeze om net als hem volgers van God te zijn. God na te doen. Niet in Zijn wezen want Hij is de Almachtige en heilige God en wij zijn zondaren. Maar in… Verder lezen →

dr. P. Masters – Kolossenzen 2:16

De christelijke gemeente in Kolossenzen wordt bedreigt door de ideeën van de Judaïsten die probeerden om de jonge christenen naar de oude inzettingen te leiden. Die ceremoniële wetten zijn afgedaan, het was symbolisme en schaduwdienst. Christus is de vervulling ervan…. Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – Psalm 103:17

In Psalm 103 prijst David God, zijn ziel verheugt zich in God. Vanwege Gods goedertierenheid die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. God is zonder begin en zonder einde en een van Zijn karaktereigenschappen is Zijn goedertierenheid. Hij is bewogen met… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22e

Wat goedertierenheid is God is goedertieren. Het woord laat zich moeilijk vertalen. Het gaat over het zijn, over het wezen van God. Barmhartig, weldadig en gaarne vergevend God. Hij eist in Zijn verbond van ons dat wij wederkerig goedertieren zijn…. Verder lezen →

eerwaarde heer J. Lankhaar – Psalm 63 vers 4a

Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven David dicht in Psalm 63 over dat de goedertierenheid [genade, getrouwheid] van God beter is dan het leven. Zijn ziel dorst naar God, om Zijn aanwezigheid te ervaren en Hem in het… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen