Tag Goede werken

ds. J.W. van Estrik – Mattheüs 3:8

De boodschap van Johannes de Doper, de voorloper van Christus, is een oproep tot bekering en het voortbrengen van vruchten. Aan de vruchten kent men de boom, zo leert Gods Woord ons. Ook de godsdienstige mensen kwamen tot Johannes de… Verder lezen →

kand. J.W. Bonenberg – Heidelbergse Catechismus zondag 33

De bekering van een mens laat zich kenmerken door het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Opstaan in een nieuw leven met God. Het is de Heilige Geest die de bekering werkt. En dat… Verder lezen →

ds. R. van Kooten – Heidelbergse Catechismus zondag 32

In het ware christelijke leven is er dankbaarheid tot God. En dan zijn daar ook de werken die God geeft. Het is niet door de werken dat wij het verdienen of de zekerheid afmeten. De zekerheid is in God, in… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Efeze 2:10

Gods kinderen zijn een nieuwe schepping, in Christus Jezus geschapen tot goede werken. Werken die door God Zelf voorbereid zijn. De Zijnen mogen die werken uitwerken. Het is een afhankelijk leven in dankbaarheid: een hartelijke vreugde in God door Christus… Verder lezen →

ds. J.G. Blom – Handelingen 9:36-41

Dorkas een discipelin van de Heere Jezus In de havenplaats Joppe is Dorkas, een discipelin van de Heere Jezus, werkzaam tot eer van God en tot nut van haar naasten. Ze is ijverig in goede werken door kleding te maken… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 24

Hoe zit het met ons werken? De onderwijzer van de Heidelbergse Catechismus werkt in zondag 24 uit hoe het zit met onze werken. De rechtvaardiging is door het geloof uit genade. Bedelaars voor God smekend om genade. Dan volgen goede… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen