Tag godsgebouw

dr. P. Masters – Efeze 2:18

De apostel Paulus benadrukt dat zowel Joden en heidenen dezelfde toegang hebben door een Geest, de Heilige Geest, tot God de Vader. De drie Personen van de Godheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn erin betrokken. De christenen in Efeze… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 5:1

Zondag 3 september 2017 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – 2 Korinthe 5 vers 1 Website van de Tab: http://www.metropolitantabernacle.org/Sermons-on-2-Corinthians/The-Concept-of-Eternal-Life Het concept van het eeuwige leven. Belangrijke en bekende woorden in deze brief van Paulus. We weten dat… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Psalm 118

Ds. D. Siebelink Psalm 118: 19-29 11 september 2016; Ichthuskerk; 18.30 uur; voortzetting + dankzegging Heilig Avondmaal   Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. In de verzen 5 t/m 18 hoorden we een enkeling spreken over de… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen