Tag Gods oordeel

ds. A.L. van Zwet – Openbaring 1:7-8

Als de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel zoals Hij met Hemelvaart is opgevaren, dan verschijnt Hij als de Rechter in het laatste oordeel. Nu is Hij de Redder en Regeerder van de wereld. Het bloed van… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 5:22

In de samenleving horen we vandaag de dag niet over het oordeel van God. In Johannes 5 is beschreven wat Jezus ons leert over het laatste oordeel. Het komt zeker: wij allen zullen voor God moeten verschijnen en rekenschap geven… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Hebreeën 11:7

Noach geloofde, ondanks het absurde, in God en vertrouwde op Zijn woord. Omstanders zullen hem misschien wel uitgelachen hebben toen hij aan de Ark bouwde. Misschien hebben ze meegeholpen. Het lijkt erop dat Noach in eenzaamheid aan de ark bouwde,… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen