Tag God

ds. P.C. Hoek – Jakobus 4:4b

De apostel Jakobus zet de vriendschap met deze wereld tegenover de vriendschap met God. Die twee kunnen niet samengaan. Dit heeft gevolgen in de praktijk met hoe wij met onze naasten omgaan, hoe de relatie met God is en hoe… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Heidelbergse Catechismus zondag 44

In de wet van God staat dat wij niet mogen begeren wat van een naaste is en aan ons niet is gegeven. De begeerte werkt de zonden. En omdat het in ons aller hart zit, is er inwendig onderzoek nodig… Verder lezen →

J. Sall – Psalm 20

Als David in strijd is verwikkeld, dan is de vraag waar zijn hulp vandaan komt. Welke hulp is beter dan van de Allerhoogste God? Dat gebed en roepen verandert de omstandigheden niet, maar wel zijn hart en zo is het… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 5:7

De apostel Petrus roept de christenen op om op God te vertrouwen in alles. Het woord dat hij gebruikt is al onze bekommernis op God werpen, onmiddellijk naar Hem gooien en niet zelf proberen te dragen. Hij zorgt voor Zijn… Verder lezen →

ds. A.W. van der Plas – 2 Korinthe 4:7

Het Evangelie van vrije genade wordt door de apostel Paulus als een schat voorgesteld. Een schat die in aarden vaten wordt bewaard. Het is Gods wijsheid om het Evangelie door eenvoudige mensen te laten verspreiden. Met het oog op dat… Verder lezen →

Mr. M. Mullins – Spreuken 3:19-26

In Spreuken leert God ons, door wat Salomo onder de aandacht heeft gebracht, de rijkdom van wijsheid. Wijsheid komt van God en wordt aan ons uitgedeeld. God heeft het ons beloofd en zal het als wij erom vragen geven. De… Verder lezen →

M. Humphrey – 1 Samuël 12:23-24

De richter Samuël verdedigt zich ten opzichte van het volk van Israël. Hij stelt ze de vraag wat hij verkeerd gedaan zou hebben en krijgt de bevestiging van het volk dat ermee instemt dat God getuige is. Vervolgens richt Samuël,… Verder lezen →

ds. W.J.A. Ester – Westminster Catechismus vraag 1

Het leven is een geschenk van God en daarom is het voornaamste doel het eren van God. Want uit Hem, en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. We kunnen God eren door groot en goed van Hem te… Verder lezen →

prop. H.J. Teeuwissen – Psalm 39:8

David is van zijn plek als hij zijn mond opent over het sterven. Het is een kastijding van God. Hij wordt gestraft en leert om het geheel van de Heere te verwachten. Uit Zijn Vaderlijke hand komt ons mensen alles… Verder lezen →

M. Mullins – Psalm 112:1

Een gelovige heeft iets wat in deze wereld niet te krijgen is: diepe vrede met God. Vergeving van zonden en weten dat de Heere nabij is in alles en dat we ons daarom geen zorgen hoeven maken. De christen legt… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen