Tag God

M. Humphrey – 1 Samuël 12:23-24

De richter Samuël verdedigt zich ten opzichte van het volk van Israël. Hij stelt ze de vraag wat hij verkeerd gedaan zou hebben en krijgt de bevestiging van het volk dat ermee instemt dat God getuige is. Vervolgens richt Samuël,… Verder lezen →

ds. W.J.A. Ester – Westminster Catechismus vraag 1

Het leven is een geschenk van God en daarom is het voornaamste doel het eren van God. Want uit Hem, en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. We kunnen God eren door groot en goed van Hem te… Verder lezen →

prop. H.J. Teeuwissen – Psalm 39:8

Nieuwsjaarsdag 1 januari 2024 – De Stulpkerk Lage Vuursche – prop. H.J. Teeuwissen – Schriftlezing Psalm 39 Psalm 39 vers 8: ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U’. David’s voornemen Tijdelijk [vers 1-6]; Lijdelijk… Verder lezen →

M. Mullins – Psalm 112:1

Een gelovige heeft iets wat in deze wereld niet te krijgen is: diepe vrede met God. Vergeving van zonden en weten dat de Heere nabij is in alles en dat we ons daarom geen zorgen hoeven maken. De christen legt… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Exodus 6:1-7

Als Mozes naar Farao is geweest maar die weigert om het volk van Israël te laten gaan uit Egypte, dan keert het volk zich tegen Mozes. Mozes gaat tot God en God antwoordt Hem met een Godsopenbaring: Ik ben de… Verder lezen →

E. Amurao – Kolossenzen 1:9-11

De apostel Paulus drukt de christenen te Kolosse op het hart om te wandelen in de kennis van God en daarin toe te nemen. Als het goed is, is er sprake van groei in het christelijke leven. De Heilige Geest… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – 1 Thessalonicenzen 5:16-18

De apostel Paulus drukt de christenen te Thessalonica op het hart om zich te allen tijd te verblijden, te bidden zonder ophouden en God te danken in alles. Het gaat over de christelijke levenswandel en de blijdschap in God die… Verder lezen →

ds. H.P. Brendeke – Filippenzen 2:5-11

De apostel Paulus houdt de christelijke gemeente van Filippi voor zo met elkaar om te gaan als dat de Heere Jezus Christus naar deze aarde kwam. Hij heeft Zichzelf vernederd, zelfs de gestalte van een slaaf aangenomen. Dat is het… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 17:11-19

De genezing van de tien melaatsen door de Heere Jezus Christus laat zien wat echte dankbaarheid is: een, die een Samaritaan was, keurde terug tot Christus en bedankte Hem voor de genezing. De andere negen keerden niet terug nadat ze… Verder lezen →

ds. N. den Ouden – Jeremia 33:16b

De profeet Jeremia wijst op de naam van de Heere: onze gerechtigheid. Met het noemen van die naam belijden we dat we zelf geen gerechtigheid hebben. God is heilig en houdt de schuldige niet voor onschuldig. Aan Zijn gerechtigheid dient… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen