Tag glorie

dr. P. Masters – Efeze 3:20-21

Gods heeft in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid bepaald dat niet met groots vertoon Zijn glorie op aarde verheerlijkt wordt maar in Zijn kerk. Gods glorie wordt zichtbaar in de ware kerk. Daar waar gelovigen bijeen komen. Zij zijn vernieuwd door het… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 1:10

Nadat de apostel Paulus in zijn zendbrief aan de christelijke gemeente van Efeze geschreven heeft over het eeuwige wonder van Gods verkiezing en de adoptie in het huisgezin van God, gaat hij verder in op de hemelse erfenis. Dat is… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Psalm 89:20

God heeft hulp besteld bij een Held Het lied Psalm 89 is overduidelijk een Messiaanse Psalm, een heenwijzing naar de komende Messias. God heeft hulp besteld bij een held. In die tijd was dat de koning David die hierin een… Verder lezen →

Ds. J.J. ten Brinke – Markus 10:36,38

Ds. J.J. ten Brinke (Stolwijk) 29 maart 2015 Tekst: Markus 10:36,38 (7e lijdenszondag) Vragende Zaligmaker, twee vragen: Wat wilt u dat Ik voor u doe? (36) Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink enz? (38) Vragen die een preek… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen