Tag Getsemane

ds. A.L. van Zwet – Lukas 24:50-53

De Heere Jezus Christus is met hemelvaart al zegenend gescheiden van deze aarde. Hij hief Zijn handen op en zegende de discipelen. Zo is Hij in de hemel opgenomen en heeft Hij Zijn plaats gekregen alwaar Hij Zijn geestelijke gaven… Verder lezen →

ds. J. Westerink – Johannes 18:11b

In Getsemané aanvaart de Heere Jezus Christus de beker van Gods toorn. Die beker is vanwege Gods toorn en gramschap over onze zonden gevuld. Die beker is voor ons bedoeld. Wij zijn kinderen des toorns die de gramschap des HEEREN… Verder lezen →

ds. G.C. Lock – Markus 14:32-42

De Poolse kinderarts Janusz Korczak liet de kinderen van zijn weeshuis niet alleen naar het vernietigingskamp gaan. Hij ging mee zodat ze niet alleen de dood in hoefden te gaan. Zo is Christus ook alleen op de lijden en het… Verder lezen →

ds. J.H. Gijsbertsen – Lukas 22:39-46

Jezus’ weg op aarde kenmerkt zich door gehoorzaamheid aan de Vader. De Hebreeënschrijver wijst erop dat Jezus deze gehoorzaamheid heeft geleerd. Hij bad ‘Uw wil geschiedde’ en probeerde niet onder de wil van Zijn Vader uit te komen. Zo kunnen… Verder lezen →

ds. M. Goudriaan – Johannes 12:23

Christus bidt vóór het lijden om verlossing, maar niet buiten het lijden en sterven om. Christus is zeer bewogen als Hij de weg die Hij moet gaan, voor zich ziet. In Christus ontmoeten de verschrikkingen van de dood en de… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Lukas 22:39-46

Jezus aanvaart in Getsemané de drinkbeker van Gods toorn. God toornt over de zonde, maar Hij heeft in Zijn oneindige liefde Zijn Zoon vernietigd opdat wij bewaard en verlost zouden worden voor de eeuwigdurende quarantaine. Getsemané is een grote crisis… Verder lezen →

ds. W.J. Westland – Lukas 22:42-43

In Getsemané zien we Jezus in gebed. Zelfs als het lijden voor de deur staat, slaat Hij het gebed niet over. Zijn gebed is een voorbeeld: hoewel Hij zijn wensen uit, geeft Hij zich over aan de wil van Zijn… Verder lezen →

ds. M. de Boer – Hebreeën 12:22-24

De schrijver van de Hebreeënbrief schildert de gemeente het nieuwe Jeruzalem voor ogen. Ze zijn, nadat ze tot bekering zijn gekomen, traag geworden en verslapt in het geloof. Ze leiden een rustig leven en dat bevalt hen wel. Maar ze… Verder lezen →

ds. J.A. van den Berg – Mattheüs 26:31-46

Jezus roept in Getsemané zijn meest nabije leerlingen op om te waken en te bidden. Hij zoekt steun bij hen, zo mogen en moeten wij tot steun van elkaar zijn. Waken is ook zich wapenen tegen de verzoeking. Wie Christus… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 17:18

Hoe christenen onderscheiden zijn Jezus, de Zoon van God, bidt in het Hogepriesterlijk gebed tot God Zijn Vader. Dat gebed is meteen verhoord. De discipelen zijn na de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus apostelen geworden en christenen vandaag de… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen