Tag geslachtsregister

ds. A. van Wijk – 2 Kronieken 33

In het geslacht van de Heere Jezus Christus die uit het huis van David is staat ook de naam van Manasse. Manasse diende eerst de afgoden, liet mensen doden en bracht zelfs kindoffers. Maar hij kwam later tot bekering. Laten… Verder lezen →

ds. A.J. van den Herik – Mattheüs 1:24-25

Jozef heeft een kleine, maar belangrijke rol in het kerstverhaal. Eigenlijk wil hij de reputatie van Maria redden, maar in een droom houdt een engel hem Gods Woord voor. Hij wordt de pleegvader van Jezus. God schakelt Jozef in en… Verder lezen →

ds. M. van Reenen – Mattheüs 1:21

De komst van Jezus aangekondigd In Mattheüs 1 wordt het geslachtsregister van Jezus beschreven. God komt naar Zijn volk in een gewoon gezin. Het jonge stel, Jozef en Maria, wordt op een bijzondere wijze ingeschakeld. God werd met mens in… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 4:1-2

De Heilige Geest leidde Jezus naar de woestijn. Jezus was daar 40 dagen en 40 nachten, net als Mozes en Elia. Laten wij ons leiden door de Geest? Ook als dat naar de woestijn is?  Mensen komen niet tot God… Verder lezen →

prof. dr. W.H.Th. Moehn – Ruth 4 vers 17

Zondag 24 december 2017 (4e Adventszondag) – Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 17 uur –  Schriftlezing Ruth 4 en Mattheüs 1: 1 t/m 17 – tekst Ruth 4:17.

© 2024 Preekaantekeningen