Preekaantekeningen

Tag

genezing

ds. J. Veldhuijzen – Lukas 8:48,50

Hoewel Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw maatschappelijk weinig gemeen hadden, bracht de nood hen dicht bij elkaar. En belangrijker: bij de Heere Jezus. Hij is de grote Genezer. De werkelijke genezing van de bloedvloeiende vrouw kwam niet door de aanraking… Lees verder →

ds. J.M. Molenaar – Johannes 4:53

De koninklijke hoveling gaat met zijn nood naar Jezus. Jezus reageert eerst bot en hard (aldus Luther) maar vervolgens geeft hij de man Zijn Woord mee. In Jezus, het Woord, is het leven. Zijn Woord is levenwekkend. De zoon wordt… Lees verder →

ds. W.A. Zondag – Mattheüs 8:16-17

Waar Christus werkt, zit de duivel niet stil. Jezus’ optreden kan aanvankelijk op bijval rekenen, maar al snel komt het werk van de boze openbaar. Jezus geneest echter alle zieken die bij Hem gebracht worden. Deze genezingen zijn beelden van… Lees verder →

ds. F.M.J. van Veldhuizen – Lukas 4:38-39

De genezing van de schoonmoeder van Simon is een literair pareltje uit de Bijbel. Je zou er zo overheen lezen. Jezus komt de schoonmoeder van Petrus nabij. Hij zoekt oogcontact met haar. Hij bestraft de koorts – waar Hij komt,… Lees verder →

ds. M.A. van den Berg – Mattheüs 8:17

De Heere Jezus genas tijdens Zijn rondgang op aarde vele zieken en dreef demonen uit. De evangelist Mattheus wijst erop dat daarin een Jesaja-woord in vervulling is gegaan: de knecht des HEEREN heeft onze ziekten en krankheden op Zich genomen…. Lees verder →

ds. J.W. Baan – Johannes 5:5-9

Als de Heere Jezus naar Jeruzalem opgaat voor een feest, dan komt hij langs het badwater van Bethesda, huis van barmhartigheid. Daar ligt is een man die al 38 jaar verlamd is. Hij heeft ogenschijnlijk geen schijn van kans om… Lees verder →

prop. A. van Daalen – Markus 1:21-28

Markus laat zien dat Jezus met macht, gezag en autoriteit spreekt. Zijn prediking en onderwijs gaan samen op. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen en dat betekent dat de satan en zijn trawanten te gronde worden gericht en dat verloren… Lees verder →

ds. H.G. de Graaff – Johannes 4: 49-50

De koninklijke hoveling, mogelijk Chusas genaamd, gaat naar Christus met het verzoek of Hij naar zijn huis wil komen om zijn zoon te genezen. Chusas heeft een wondergeloof; toch wijst Christus hem niet af. Gaandeweg wordt zijn geloof verdiept. Hij… Lees verder →

ds. J.G Blom – Markus 2:5

Als de Heere Jezus in een huis in Kapernaum preekt, wordt daar een geraakte die te bed lag door zijn vier vrienden binnengedragen. Vanwege de menigte van mensen kunnen ze niet via de deur maar laten hun vriend via het… Lees verder →

ds. A. van Vuuren – Handelingen 4:12

Petrus wijst in zijn preek voor het joodse college erop dat er maar één Naam is door welke wij moeten zalig worden. Dat is geen wettisch moeten, maar een evangelisch moeten, noodzakelijk om gered te worden en het eeuwige leven… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen