Tag genezing

ds. P.L. de Jong – Johannes 5:6-8

Jezus geneest de verlamde man te Bethesda. Hij ziet naar die man om, die naar eigen zeggen geen mens heeft. Jezus trekt zich de ellendigheid van Bethesda aan. Dat is het evangelie. Hij roept de man – en ons –… Verder lezen →

P. Helms – Lukas 5:12-32

De genezingen van de melaatse en verlamde zijn voorbeelden van wie de Heere Jezus Christus is. Hij is de grote Geneesheer. Hij geneest zielen van de zonden. Hij raakt het onaanraakbare aan. Hij geneest het ongeneeslijke. Hij is gekomen niet… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Mattheus 12:20-21

Mattheus ziet in Christus de in het Oude Testament beloofde Messias. Jezus heeft aandacht voor mensen die iets kennen van gebrokenheid en nutteloosheid. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitdoven. Christus is… Verder lezen →

ds. J. Veldhuijzen – Lukas 8:48,50

Hoewel Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw maatschappelijk weinig gemeen hadden, bracht de nood hen dicht bij elkaar. En belangrijker: bij de Heere Jezus. Hij is de grote Genezer. De werkelijke genezing van de bloedvloeiende vrouw kwam niet door de aanraking… Verder lezen →

ds. J.M. Molenaar – Johannes 4:53

De koninklijke hoveling gaat met zijn nood naar Jezus. Jezus reageert eerst bot en hard (aldus Luther) maar vervolgens geeft hij de man Zijn Woord mee. In Jezus, het Woord, is het leven. Zijn Woord is levenwekkend. De zoon wordt… Verder lezen →

ds. W.A. Zondag – Mattheüs 8:16-17

Waar Christus werkt, zit de duivel niet stil. Jezus’ optreden kan aanvankelijk op bijval rekenen, maar al snel komt het werk van de boze openbaar. Jezus geneest echter alle zieken die bij Hem gebracht worden. Deze genezingen zijn beelden van… Verder lezen →

ds. F.M.J. van Veldhuizen – Lukas 4:38-39

De genezing van de schoonmoeder van Simon is een literair pareltje uit de Bijbel. Je zou er zo overheen lezen. Jezus komt de schoonmoeder van Petrus nabij. Hij zoekt oogcontact met haar. Hij bestraft de koorts – waar Hij komt,… Verder lezen →

ds. M.A. van den Berg – Mattheüs 8:17

De Heere Jezus genas tijdens Zijn rondgang op aarde vele zieken en dreef demonen uit. De evangelist Mattheus wijst erop dat daarin een Jesaja-woord in vervulling is gegaan: de knecht des HEEREN heeft onze ziekten en krankheden op Zich genomen…. Verder lezen →

ds. J.W. Baan – Johannes 5:5-9

Als de Heere Jezus naar Jeruzalem opgaat voor een feest, dan komt hij langs het badwater van Bethesda, huis van barmhartigheid. Daar ligt is een man die al 38 jaar verlamd is. Hij heeft ogenschijnlijk geen schijn van kans om… Verder lezen →

prop. A. van Daalen – Markus 1:21-28

Markus laat zien dat Jezus met macht, gezag en autoriteit spreekt. Zijn prediking en onderwijs gaan samen op. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen en dat betekent dat de satan en zijn trawanten te gronde worden gericht en dat verloren… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen