Tag genade

dr. P. Masters – Johannes 1:16-17

De God van het Oude Testament is dezelfde als de God van het Nieuwe Testament. En toch is het zo dat de Bijbel ons leert dat de wet door Mozes is gegeven en de genade en waarheid door Jezus Christus… Verder lezen →

H. Campbell – Lukas 18:9-14

De Heere Jezus vertelt de gelijkenis over de Farizeeër en tollenaar die opgaan naar de tempel om te bidden. De Farizeeër verhoogde zichzelf en bleef zonder zegen achter maar de tollenaar vernederde zich en bad tot God om genade. Hij… Verder lezen →

prop. H.J. Teeuwissen – Psalm 39:8

Nieuwsjaarsdag 1 januari 2024 – De Stulpkerk Lage Vuursche – prop. H.J. Teeuwissen – Schriftlezing Psalm 39 Psalm 39 vers 8: ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U’. David’s voornemen Tijdelijk [vers 1-6]; Lijdelijk… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 2:1-2

Oudejaarsdag zondag 31 december 2023 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 25 en Efeze 2 vers 1-13 Efeze 2 vers 1-2: ‘En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door… Verder lezen →

ds. A. van Wijk – 2 Kronieken 33

In het geslacht van de Heere Jezus Christus die uit het huis van David is staat ook de naam van Manasse. Manasse diende eerst de afgoden, liet mensen doden en bracht zelfs kindoffers. Maar hij kwam later tot bekering. Laten… Verder lezen →

kand. J.H. van der Velden – Lukas 18:9-14

De Heere Jezus vertelt de gelijkenis van de Farizeeër en Tollenaar die allebei opgaan naar de tempel om te bidden. Het gebed van de Farizeeër is gericht op zichzelf zonder dat hij iets van God nodig heeft. De Tollenaar daarentegen… Verder lezen →

dr. P. Masters – Jesaja 1:18

De profeet Jesaja schrijft over God die de mens tegenkomt. Wij mensen hebben gezondigd, wij mensen erkennen vanuit onszelf niet wie ons gemaakt heeft. In dat opzicht zijn we nog bruter dan de dieren. Maar God komt in Zijn Zoon,… Verder lezen →

ds. A.J. Kunz – Psalm 15

Wie mag er bij God komen? Die vraag wordt zowel in het Oude Testament (Psalm 15) als in het Nieuwe Testament gesteld (bijvoorbeeld door de rijke jongeling en in de Hebreeënbrief). De Psalm is een biechtspiegel: God verlangt goede werken… Verder lezen →

ds. A. de Lange – Johannes 14:3

Jezus spreekt in Zijn afscheidswoorden over het Huis van Zijn Vader. Voor Zijn volgelingen zal Hij een plaats bereiden in het Vaderhuis. Door genade mogen we weten dat we, hoewel wij door de zonde afgezien hebben van onze plaats bij… Verder lezen →

ds. G.D. Kamphuis – Romeinen 8:1

Paulus wijst de gemeente van Rome erop dat er in Christus geen verdoemenis meer is. Christus heeft de schuld gedragen en de straf betaald. Het woord ‘verdoemenis’ boezemt angst in. Het confronteert ons met het kwaad en de zonde. God… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen