Tag geloof

ds. D. Siebelink – Filippenzen 3:20-21

Christenen behoren aan de hemel toe, dat is hun kolonie. Weliswaar in de wereld maar niet van de wereld. Door Christus Jezus gered die de Zaligmaker is en vanuit de hemel wederkomt naar de hemel. Allen die in Hem geloven… Verder lezen →

J. Northern – Lukas 8:12

De gelijkenis van het zaad laat ons zien hoe snel het zaad weggepikt wordt en op welke wijze dat gebeurt. Het zaad dient juist in de grond te komen om vrucht te dragen. De Heere Jezus Christus vergelijkt het Woord… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Filippenzen 3:14

De kern van het Christelijk geloof is het leven in Christus, door persoonlijk geloof aan Hem verbonden. Hij is het doel, Hij is de scope. Tegelijkertijd is het Christelijk geloof zo eenvoudig, God heeft het eenvoudige middel tot zaligheid gegeven…. Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Johannes 20:19-23

Na de opstanding uit de doden verschijnt de Heere Jezus Christus aan Zijn discipelen. En zoals de Vader Hem gezonden heeft zendt Hij ook Zijn discipelen. Door de kracht van de Heilige Geest zijn ze Zijn getuigen en is de… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Johannes 20:30-31

Aan het einde van het evangelie schrijft Johannes over het doel waarom hij dit, geleid door de Heilige Geest, opgeschreven heeft. Het is opdat wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, en gelovende het -echte- leven hebben… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – 1 Samuël 7:1-12

Bij Mizpa komt de ark van de Heere weer terug. En het volk klaagde de Heere achterna, het volk ging daadwerkelijk bidden tot God. Samuël, die zowel profeet als richter was, roept het volk op tot bekering. En daarop volgend… Verder lezen →

M. Mullins – Hebreeën 12:1

De kastijding van de Heere is met het oog op ons welzijn. Hoewel het moeilijk is voor kinderen om gekastijd te worden, is het vaak goed. Juist daaruit blijkt de liefde en zorg. In de brief aan de Hebreeën gaat… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 3:15

De apostel Petrus roept christenen op om de Heere te heiligen in het hart. Het gaat over het erkennen en grootmaken van de Heere. Dankbaar te zijn met wat we ontvangen waar we om vragen is een ding, maar nog… Verder lezen →

T. Bryssink – Romeinen 6:23

De apostel Paulus schreef aan de christenen in Rome. Het gezegde ‘vele wegen leiden naar Rome’ heeft alles met Gods leiding te maken. Hoe God de weg van het Evangelie liet verlopen en daar ook de goede boodschap bracht. Van… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 2:1-2

Geestelijk zijn we van nature sinds de zondeval dood. Hoewel fysiek levend, missen we vanuit onszelf het geestelijke leven met God. We vertrouwen en geloven Hem niet. Maar God werkt en brengt geestelijk tot leven door het levende Evangeliewoord dat… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen