Preekaantekeningen

Tag

gelijkenis

ds. P.J. Visser – Mattheüs 25:31-46

De Heere Jezus Christus is eerlijk over het laatste oordeel: of voor eeuwig behouden of voor eeuwig verloren. Aan de hand van gelijkenissen legt Hij uit hoe het zit. De beslissing valt bij of er iets ontbreekt. Is er het werk… Lees verder →

dr. P. Masters – Lukas 11:5

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend leert ons over onze geestelijke nood. De mens kan voor God niet bestaan en zichzelf niet redden. God moet Zelf te hulp komen en dat deed Hij door Zijn Zoon naar deze wereld te… Lees verder →

ds. G.C. Vreugdenhil – Lukas 10:25-37

De gelijkenis over de Barmhartige Samaritaan kent een horizontale (ethische) en verticale (christologische) uitleg. De vraag van de gelijkenis is niet, wie is mijn naaste, maar, ben ik een naaste? Durf en kan ik de nood van de ander toe… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Lukas 14:7-24

In de gelijkenis van de maaltijd van de heer laat Jezus zien dat Hij aan de geestelijke elite voorbijgaat. Zij weigeren om allerlei redenen de uitnodiging te aanvaarden: vanwege bezit, werk of familie verexcuseren ze zich. De heer stuurt de… Lees verder →

ds. J.T. Maas – Mattheüs 25:6

In de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes gaat het erom dat we waakzaam zijn. De scheidslijn loopt dwars door de kerk. De olie ziet op de Heilige Geest; Hij schenkt ons het levendmakende geloof. Alleen als we Hem… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 7:46

De Heere Jezus Christus is de unieke Prediker en Leraar. Niemand is er geweest die sprak zoals Hij. Zijn onderwijs gaat over onze natuurlijke staat en het eeuwige leven. Het doorstaat de tand des tijds in tegenstelling tot wat inspirerende sprekers hebben… Lees verder →

kand. G.M. Bosker – Lukas 8:8

Dat veel mensen niet naar het Evangelie van vrije genade -de boodschap van de Heere Jezus Christus- luisteren ligt niet aan de boodschap of de overtuigingskracht van de Zoon van God. Maar aan ons mensen. We staan er van nature… Lees verder →

ds. J. den Boer – Lukas 16:19-31

We zijn niet zozeer op weg naar de eeuwigheid, we zijn reeds in de eeuwigheid. Na het leven hier op aarde gaan we naar onze eeuwige bestemming: in de hemel met God in de eeuwige vreugde of in de buitenste… Lees verder →

dr. P. Masters – Mattheüs 21:28

Nadat de Schriftgeleerden Jezus gevraagd hadden naar Zijn macht, vertelt Hij de gelijkenis van de vader die aan zijn twee zonen vraagt om te werken in de wijngaard. Beiden verwerpen de vader eerst. Maar de tweede komt later tot berouw… Lees verder →

dr. P. Masters – Lukas 19:14

In de gelijkenis van de welgeboren, nobele man komen de dienstknechten aan het woord. Ze willen hem niet als koning die over hen heerst. Hij is het obstakel voor hen om te kunnen zijn die ze willen zijn. Zo is… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen