Tag geboorte

ds. W.J. Karels – Markus 10:13-16

De discipelen zijn zo onder de indruk van de aanvechtingen en aantijgingen van de Farizeeërs over echtscheidingen, dat ze kinderen verhinderen om tot Christus te gaan. Het is groot als ouders en opvoeders kinderen tot Christus mogen brengen. Daarbij kunnen… Verder lezen →

dr. P. Masters – Mattheus 1:18

Een maagd zal zwanger worden, dat was de profetie van Jesaja. Maria werd zwanger door de Heilige Geest en baarde een zoon. God werd mens, dat is verbazingwekkend. Hij daalde af om ons van zonden en oordeel te verlossen. God… Verder lezen →

ds. W.M. Mulder – Mattheüs 1:23b

Op het Kerstfeest zien we het Godswonder in de kribbe liggen. Immanuel. God met ons. De heilige God verbindt zich met zondaren. Hij daalde Zelf af, Hij wachtte niet tot wij naar Hem kwamen. God slaat met Kerst een brug… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Lukas 2

Jezus’ komst en leven staat in het teken van ‘geen gespreid bedje’. Zijn komst werd toen (en nu) niet verwelkomt. Jezus daalt af in ons leven – ook als we op de vlucht zijn. God heeft het zo bedoeld, zo… Verder lezen →

ds. J.H. Gijsbertsen – Johannes 1:11

Johannes opent zijn evangelie met een indrukwekkend betoog waarin hij schrijft dat Christus tot het Zijne (wereld, schepping, mensen) is gekomen, maar dat de Zijnen (hen, op wie God recht heeft, namelijk Israël én alle volken) Hem niet hebben aangenomen…. Verder lezen →

ds. H. Markus – Psalm 139: 5 en 10

In Psalm 139 is David in gesprek met God. Deze Psalm is geen theoretische beschouwing, maar een geloofsbelijdenis. David weet zich getroost door Gods alomtegenwoordigheid. God kent hem van buiten en binnen. Overal waar David heen gaat, daar gaat God… Verder lezen →

ds. P. Wijnberger – Mattheüs 1:20b

Als het van ons had afgehangen, was het nooit Kerst geworden. Jezus’ geboorte is geregisseerd door de Heilige Geest. Hij leert ons ook in Hem te geloven en Hem ‘Immanuel’ te noemen. De Geest wil ons bij Christus brengen, anders… Verder lezen →

prof. G. van den Brink – Lukas 2:7

Bij ons is er geen plaats voor Christus – maar bij Hem is er wel plaats voor ons. Dat is de ernstige betekenis van het kerstfeest. Wij zijn als de herbergier die (met onze volle huizen, garderobes en koelkasten) Christus… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Psalm 139:13-18

God kent ons vanaf ons prilste begin. David zingt daarover in Psalm 139. Hij looft God omdat hij op zo’n ontzagwekkende manier gemaakt is. Wij zijn door God geweven en geborduurd in de moederschoot. In Christus is Hij ons zó… Verder lezen →

kand. T. Overbeeke – Psalm 139

David heeft een enerverend leven gehad. Dat komt in Psalm 139 terug. Maar hoe het ook gaat; God is er bij. Hij houdt ons vast – ook als wij het niet meer zien zitten. Zegenbede kennen we van Sint Patrick…. Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen