Preekaantekeningen

Tag

geboden

ds. B.D. Zuiddam – Filippenzen 4:1

De apostel Paulus onderwijst de christelijke gemeente te Filippi over de geboden van God. Naast de Tien geboden heeft God meer geboden gegeven. De apostel wijst op drie geboden: eensgezind te zijn in de Heere, verblijd u in de Heere… Lees verder →

prop. J.W. Bassie – 2 Koningen 18: 1-8

Koning Hizkia is een reformator: hij verwijdert de altaren en afgodsbeelden en is trouw in zijn dienst aan de Heere. Van zijn moeder Abia kreeg hij de geloofsopvoeding: moeders hebben door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld bij de… Lees verder →

ds. P. de Vries – Psalm 119:129

De Psalmist van Psalm 119 betuigt hoe wonderbaar de getuigenissen van God zijn. Het gaat over Gods wet, over Zijn inzettingen en ook over Zijn beloften. Die Hij uit genade schenkt, het is Zijn opzoekende zondaarsliefde. Heeft dit ons hart?… Lees verder →

ds. C. Boele – 1 Koningen 11:4

Salomo’s koningschap begon zo mooi, met de bede om wijsheid, maar lijkt te eindigen met een zwarte bladzijde. Salomo is gevallen voor vele vrouwen en volgt hun goden na. Zijn hart was niet volkomen met de HEERE, zoals dat aan… Lees verder →

dr. P. Masters – 1 Johannes 2:1

Het geestelijke leven volhouden Het geestelijk leven is niet af bij de bekering maar dient volgehouden te worden. God bewaart de Zijnen en roept in Zijn Woord op om niet te zondigen en Zijn geboden te bewaren. De apostel Johannes,… Lees verder →

dr. P. Masters – Exodus 20:12-14

Zoeken naar heiligende wetten In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus om de heiliging van de Zijnen. Jezus’ gebed als Hogepriester bevat de woorden ‘heilig hen door Uw Waarheid’. Gods Woord is de waarheid, in de Tien geboden [Exodus 20] is… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – H.C. Zondag 44 (‘Gij zult niet begeren’)

Gods geboden raken niet alleen wat we doen, maar ook wat we willen. Dat geldt zeker bij het tiende gebod, ‘Gij zult niet begeren’. God verbiedt een sterke gerichtheid op iets van een ander. Begeerten op zich zijn niet verkeerd,… Lees verder →

Ds. M.J. Tekelenburg – HC Zondag 39 (vijfde gebod)

Ds. M.J. Tekelenburg Zondag 39 (vijfde gebod) Zondag 8 oktober 2017; Ichthuskerk Reeuwijk, 17:00 uur   Deuteronomium 6:1-9, 20-21 en Kolossenzen 3:18-25   Gemeente, ik lees eerst nog het vijfde gebod. (…) Die laatste woorden geven aan bod belangrijk dit… Lees verder →

Kand. T. Ouwehand – Deuteronomium 6 vers 7a

Zondag 6 augustus 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Kandidaat T. Ouwehand – Deuteronomium 6 vers 7a Voorzang: Psalm 95 vers 1, 2 en 3 Gebed Psalm 34 vers 6 Geloofsbelijdenis met de Dordtse Leerregels hoofdstuk 3/4 artikel 17… Lees verder →

ds. J. Post (Lunteren) – Mattheüs 5:33-42

Zondag 23 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. J. Post (Lunteren) – Mattheüs 5 vers 33-42 Voorzang: Psalm 91 vers 1 en 4 Gebed, Votum en groet Psalm 112 vers 1 en 4 Geloofsbelijdenis Twaalf artikelen van… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen