Preekaantekeningen

Tag

Galilea

ds. P.C. Hoek – Mattheüs 14:27

Na de wonderbare spijziging stuurt de Heere Jezus Christus de discipelen het meer van Galilea op. Hij weet dat ze in een storm terecht zullen komen. God heeft daar Zijn hogere bedoeling mee. Maar daarin is Hij nabij allen die… Lees verder →

kand. L.G. de Deugd – Mattheüs 28:16-18

De verschijning van de Heere Jezus op de berg in Galilea na Zijn opstanding uit de doden had Hij reeds voor Zijn lijden en sterven aangekondigd. Al Gods beloften worden vervuld, Zijn Woord is waarheid. Het is Jezus, de Herder,… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 21:18

God verheerlijken in leven en dood Na Jezus’ opstanding verschijnt Hij in Galilea aan Zijn discipelen. Na het herstel van Petrus in het ambt omdat hij Hem driemaal verloochend had, vertelt Jezus aan Petrus dat hij als martelaar zal sterven… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 21:1-17

Jezus’ verschijnt na Zijn opstanding uit de dood De Heere Jezus is na Zijn opstanding uit de dood op de Paasmorgen verschenen aan Zijn discipelen. Hij geeft hen eerst de opdracht naar Galilea te gaan. Als ze daar aan het… Lees verder →

prof. dr. A. de Reuver – Markus 4:35-41

De storm op het meer brengt de discipelen in doodsnood. De Heiland is echter aan boord. Op hun geroep wordt Hij wakker en met een machtswoord komt er een grote stilte. Het is alleen genade dat God redt. Eerst bestraft… Lees verder →

ds. H. Liefting – Johannes 2:2a en 11a

Van Kana naar Golgotha. Er lopen vanuit het verhaal over het wonder in Kana lijnen naar Golgotha. Jezus is de ware wijnstok die met Zijn bloed verzoening, nieuw leven bracht. Jezus keurt feestvieren zeker niet af, maar betuigt Zijn instemming… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen