Preekaantekeningen

Tag

Galaten

ds. J. Post – Galaten 5:25-26

Het is de apostel Paulus die in de brief aan de christelijke gemeente van Galatië ingaat op het onderscheid tussen de Geest en het vlees. Die twee staan tegenover elkaar. Het vlees is het volgen van de eigen wil, zonder… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22e

Wat goedertierenheid is God is goedertieren. Het woord laat zich moeilijk vertalen. Het gaat over het zijn, over het wezen van God. Barmhartig, weldadig en gaarne vergevend God. Hij eist in Zijn verbond van ons dat wij wederkerig goedertieren zijn…. Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22d

De vrucht van de Geest is lankmoedigheid De vrucht van de Geest die door God gewerkt wordt werkt naast liefde, blijdschap en vrede ook lankmoedigheid uit. Lankmoedigheid betekent geduldig, lang van moed. In het leven van Gods kinderen wordt dit… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22c

De vrede van God De vrucht van de Geest is ook vrede naast liefde en blijdschap. Als er vrede met God is dan is er orde. Dan is er tevredenheid over jezelf. Vergenoegd met het tegenwoordige. Tevreden met uw plaats… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22b

De blijdschap van het geloof De vrucht van de Geest werkt blijdschap uit. Die blijdschap vindt zijn grond in de eeuwige liefde van God tot zondaren. De blijdschap van de Geest is blijvend en anders dan het plezier van deze… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:16-18

Wandelen door de Geest Het wandelen door de Geest staat tegenover het wandelen naar de begeerlijkheden van het vlees. Paulus spoort de gelovigen in Galaten aan om te wandelen door de Geest. De Geest die zo krachtig is uitgestort en… Lees verder →

ds. G.A. van den Brink – Galaten 1 vers 4a

Paulus schrijft aan de gemeente te Galatië dat Christus gestorven is voor onze zonden. Dat betekent niet voor de zonden van iedereen, maar alleen van hen die in geloof tot Hem gekomen zijn. Het gaat erom dat we hebben ingezien… Lees verder →

Ds. M.J. Tekelenburg – Galaten 4:1-7

Zondag 27 augustus 2017 Ichthuskerk Reeuwijk, 9.30 uur, Doopdienst Zou jij willen ruilen met iemand? (…) Ruilen met iemand die het beter gaat. Zou u, jij met Jezus Christus willen ruilen? In Zijn schoenen willen staan. Daar ken ik Jezus… Lees verder →

Ds. R. van de Kamp – Galaten 4 vers 28

Zondag 20 augustus 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Galaten 4 vers 28 Voorzang: Psalm 99 vers 1, 2 en 8 Gebed, Votum en groet Psalm 89 vers 2 Geloofsbelijdenis Psalm 78 vers… Lees verder →

Ds. M.J. Tekelenburg – Galaten 5:13-18

Ds. M.J. Tekelenburg Dorpskerk Reeuwijk, 13-08-2017, 18.45 uur   Galaten 5:13-18   Gemeente van Christus, Heel duidelijk zijn we vanavond maar al vanaf hoofdstuk 3 in het inhoudelijke deel van de brief aangeland. Paulus eerst over gezag, autoriteit van spreken…. Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen