Tag Emmaüs

ds. P.J.T. van den Herik – Markus 16:12-13

Na de opstanding uit de doden verschijnt de Heere Jezus Christus aan de Zijnen. Op de Paasdag gaan twee van de discipelen van Jeruzalem in het veld op weg naar Emmaüs. De Heere Jezus voegt zich bij hen in een… Verder lezen →

ds. J.E. de Groot – Lukas 24:13-35

Jezus voegt zich bij de twee Emmaüsgangers. Als Derde wordt Hij de Eerste. Jezus onderwijst hen in de Schriften. Hij vermaant hen ook, maar met tot doel dat ze Hem zullen herkennen. God komt ons in Christus en in het… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Lukas 24:35

Een vrijmoedige belijdenis van de opgestane Levensvorst Het is de opgestane Levensvorst Jezus Christus die Zich openbaart aan de twee die onderweg naar Emmaüs zijn. In dit praktische onderwijs klinkt een waarschuwing, een aansporing en een bemoediging. Het komt aan… Verder lezen →

dr. H. Klink – Lukas 24:32

Op de weg van vergissing loopt Jezus mee en neemt Hij het woord. Dat is er wat er gebeurde op weg naar Emmaüs. De twee Emmaüsgangers waren gedesillusioneerd en waren traag van hart. Pas nadat Christus de Schrift had geopend,… Verder lezen →

© 2022 Preekaantekeningen