Tag eeuwigheidszondag

ds. Th. Overbeeke – 2 Korinthe 5:17

Paulus wijst de Korinthiërs erop dat ze in Christus een nieuwe schepping zijn. Alles is nieuw geworden – het nieuwe leven werkt in alles door. Dat is dankzij Gods genade; wij kunnen onszelf of de wereld niet verbeteren. Het lijden… Verder lezen →

ds. B. Loonstra – Hemel en aarde (Eeuwigheidszondag)

Niet de mens is op zoek naar God, maar God naar de mens. Mensen verlangen naar de hemel – en naar hun geliefden, om die eenmaal weer te zien. Nu begint de hemel niet pas bij de dood. De Schrift… Verder lezen →

ds. W. Pieters – Jesaja 40:1-11

Het is door het welbehagen van God dat Hij Zijn volk niet vergeet en telkens weer opzoekt. Het lag niet aan het volk van Israël, en het geldt ons evenzo, dat zij bewaard werden. De profeet krijgt de opdracht om… Verder lezen →

ds. P. Vermaat – Jona 1:15b en 17a & Openbaring 20:12m

Jona werd geroepen om de koning van Israël goed nieuws te brengen; later om in Ninivé (het huidige Mosul, Irak) het oordeel aan te zeggen. Jona was geroepen om op de smalle weg door het leven te gaan, maar hij… Verder lezen →

ds. A.I. Kazen – Mattheüs 7:24-27

Op deze oudejaarsdag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, komt het Woord van de Heere Jezus Christus tot ons. Om de balans op te maken of we niet alleen hoorder van het Woord in het afgelopen jaar tot ons gesproken zijn… Verder lezen →

ds. C. Boele – Openbaring 22:12

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we stil bij de laatste dingen, het laatste oordeel en de laatste woorden van Christus. Zie, Ik kom. Dat houdt Hij de verbannen apostel Johannes voor. Een woord ter bemoediging en… Verder lezen →

ds. J. Holtslag – Psalm 23

Jezus de goede Herder en Gastheer De eeuwen door zijn Gods kinderen hier op aarde onderweg naar de bruiloft van het Lam bemoedigd door Psalm 23. Jezus is de goede Herder die voorgaat. Al gaat het ook door de dal… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Johannes 8:36

De definitie in deze wereld van vrijheid is ongebonden kunnen doen wat je wilt. Wie maakt mij wat? Maar we zijn van nature slaven. Slaaf van koning ik. Slaaf van koning zonde. We zijn gebonden en zijn van nature niet… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Thessalonicenzen 1:3

De noodzaak van geloofsgroei In de tweede brief van de apostel Paulus, geschreven samen met Silvanus en Timotheüs, aan de gemeente te Thessaloniki wijst hij op de noodzaak van geloofsgroei. Het leven van een christen bestaat uit het te allen… Verder lezen →

ds. C. Gielen – Psalm 43:4

Ingaan tot Gods altaar De dichter van Psalm 43 neemt ons mee om op te klimmen tot Gods altaar. Hij is genadig en barmhartig. Daar is een altaar. Is het ook onze hartenkreet? Het eerste wat we horen bij binnenkomst… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen