Tag Eeuwige rust

ds. K. ten Klooster – Mattheüs 11:28

Wilt u werkelijk rust en vrede? Nergens anders dan bij de Heere Jezus Christus is die ware rust te vinden. Hij is de Zaligmaker van zondaren. Zijn het uw zonden, uw verdorven bestaan, dat u vermoeid en belast maakt? Ga… Verder lezen →

ds. M. van Reenen – Prediker 4:6

Hoe belangrijk rust is In het boek Prediker leert ons Salomo, gedreven door de Heilige Geest, hoe belangrijk rust is. Het is de Heere Jezus die zegt: kom herwaarts tot Mij en u zult rust vinden. Dat is de ware… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen