Tag echtscheiding

dr. P. Masters – Markus 10:1

      Christus over huwelijk en echtscheiding (…) Christus krijgt te maken met een strikvraag. De Farizeeën vragen Hem of een man van een vrouw mag scheiden, voor elke reden? De populaire uitleg, in lijn met de wet van… Verder lezen →

ds. J. Kommerie – Heidelbergse Catechismus zondag 41

Het zevende gebod uit de wet van God, de echt niet te breken, raakt onze naasten. Mensen raken daardoor diep beschadigd terwijl God ons daarvoor niet over heeft. De liefde van God spreekt door dit gebod. We zien de brokstukken… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Over het zevende gebod (2/3)

Het doel van het huwelijk is drieleding: (1) elkaar bijstaan in eeuwige en tijdelijke dingen, (2) het stichten van een gezin en (3) de (enige) plaats waarin seksualiteit beleefd en genoten kan en mag worden. Met elkaar hierover spreken is… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen