Preekaantekeningen

Tag

Ds. W. Pieters

ds. W. Pieters – Jesaja 40:1-11

Het is door het welbehagen van God dat Hij Zijn volk niet vergeet en telkens weer opzoekt. Het lag niet aan het volk van Israël, en het geldt ons evenzo, dat zij bewaard werden. De profeet krijgt de opdracht om… Lees verder →

ds. W. Pieters – Jeremia 17:9

Kunnen wij onszelf vertrouwen? Denken we zoals velen dat het wel meevalt, dat de mens ten diepste goed is? Nee, zegt de Bijbel, de profeet Jeremia. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal… Lees verder →

ds. W. Pieters – Genesis 22:1-19

Als Abraham de opdracht van God krijgt om zijn enige zoon Izak te gaan offeren dan beproeft God zijn geloof. Het bevel om Izak, de zoon van de belofte, te offeren gaat lijnrecht in tegen de belofte van God. En… Lees verder →

ds. W. Pieters – Mattheüs 11:28

Is er een mens die een andere rust kan geven? Nee, dat gaat niet en al helemaal niet gaat om geestelijke rust. Toch is het een Mens die dit zegt, het is de Heere Jezus Christus die God is en… Lees verder →

ds. W. Pieters – Lukas 2:14

Ere zij God Zeggen wij de engelen het na die God in Efratha’s velden de eer zingen? De komst van Jezus die geboren is in Bethlehem is tot eer van God. Is ons leven ook tot Zijn eer? Weten we… Lees verder →

ds. W. Pieters – Daniël 9:9

Daniël bidt tot God om vergeving. Niet op een goedkope manier, alsof het vanzelfsprekend is. Zonde heeft te maken met tegen God gericht zijn. Dat komt sterk naar voren in het gebed van Daniël. Wij hebben de relatie met Hem… Lees verder →

ds. W. Pieters – Psalm 103:14

God ontfermt zich als een Vader Want Hij weet wat van Zijn maaksel is te verwachten dat wij stof zijn. Het redengevende woordje want roept op om hoopvol te zijn en tot God te gaan. Wij zijn stof, zijn vergankelijk…. Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen