Tag ds. W.F. ’t Hart

ds. W.F. ’t Hart – Markus 16:7b

De betekenis van Jezus’ opstanding Het is de opgestane Paasvorst die opstond uit de dood en het afgedrevene zoekt. Hij zoekt de Zijnen op én Petrus. Petrus, de discipel die Jezus verloochend had, was diep bedroefd over zijn zonden. Met… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen