Tag ds. T. Overbeeke

ds. T. Overbeeke – Johannes 11:28

Als Martha hoort dat Jezus onderweg is, dan gaat ze naar Hem toe. Ze belijdt dat Hij de Christus is en gelooft in Hem, ook dat er een opstanding zal zijn (al gelooft ze nog niet dat dat ook over… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – 1 Johannes 4:19

De apostel Johannes wijst erop dat Gods liefde aan onze liefde vooraf gaat. De wereld is door de zondeval gebroken, maar liefde kreeg een naam. Christus kwam om ons lief te hebben opdat wij elkaar liefhebben, in het huwelijk, maar… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Nehemia 2

Nehemia heeft verdriet als hij hoort over de situatie in Israël en Jeruzalem. Voordat hij naar de koning gaat, bidt hij. Hij laat ook zijn verdriet zien. Als hij bij de koning is, bidt hij opnieuw, door middel van een… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Markus 10:21

De rijke jongeling, die naar Jezus toesnelt en voor Hem op de knieën valt, zit aan zijn bezit vast. Jezus geeft hem 6 werkwoorden: gaan, verkopen,  geven, kopen, nemen, volgen. Het toont de weg van de discipelschap en navolging achter… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Markus 10:49

De blinde Bartimeus zit langs de kant van de weg. Markus schildert deze perikoop uit het evangelie met opvallende details. Zo spreekt Bartimeus Jezus aan met ‘Zoon van David’. Zag hij in Hem de Messias? Ook staat er dat Jezus… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Psalm 90:12

In Psalm 90 roept Mozes ons op om onze dagen te tellen. Gods rekenkunde: door Zijn bril naar onze werkelijkheid kijken. God gaf Zichzelf, op Golgotha, en streept zo onze zonden weg. Vanuit Zijn genade mogen we leven en uitdelen… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Lukas 2

Jezus’ komst en leven staat in het teken van ‘geen gespreid bedje’. Zijn komst werd toen (en nu) niet verwelkomt. Jezus daalt af in ons leven – ook als we op de vlucht zijn. God heeft het zo bedoeld, zo… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Markus 12:31

Vanuit Gods liefde worden we opgeroepen om de naaste lief te hebben als onszelf. Liefhebben is een zaak van het hart, niet gestoeld op onze ervaring maar op Gods fundament. Hij is gekomen om voor ons redding aan te brengen.

ds. T. Overbeeke – Psalm 23

In Psalm 23 ontmoeten we herder-koning David; hij weet zich ook als koning een schaapje van de kudde. Opvallend is dat in Psalm 23 we als schaapje het donkere dal ingaan, maar er als kinderen van God uitkomen, aan Zijn… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Kolossenzen 3: 1-17

Paulus wijst de gemeente te Kolosse erop dat het principe achter dankbaarheid gelegen ligt in ‘Boven’. We moeten de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is. Als je je richt op ‘Boven’ ga je beseffen wat God schenkt: persoonlijke… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen