Tag ds. S.T. Lagendijk

ds. S.T. Lagendijk – Filippenzen 3:10a

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente te Filippi dat het gaat om het kennen van de Heere Jezus Christus en de kracht van Zijn opstanding. De kracht is in ons niet, de kracht is alleen in Hem. En dat… Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Handelingen 27:14-44

In het midden van de storm dankt de apostel Paulus de Heere God. Hij vertrouwt op Hem. God heeft Hem belooft dat hij voor de keizer in Rome zal verschijnen en niet zal omkomen in de storm. Als wij ons… Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Hebreeën 12:1-3

De apostel Paulus moedigt in de Hebreeënbrief de gelovigen aan om vol te houden. Door te leren van hen die voorgingen, de wolk der getuigen. Wat het betekent om de Heere te dienen ongeacht de omstandigheden. Juist in de moeilijke… Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Lukas 13:24

Als de vraag aan de Heere Jezus Christus wordt gesteld of er weinigen zijn die zalig worden, dan is het antwoord van de Zaligmaker: Strijd u om in te gaan. Ook verbondskinderen, die het teken en zegel van de Heilige… Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Handelingen 2:1-24

Het is de apostel Lukas die zowel zijn beschrijving naar het Evangelie van Jezus Christus en het boek Handelingen schrijft aan Theofilus. Hoe zou hij het verslag over het Pinksterfeest hebben gelezen? Over de Heere Jezus Christus en die gekruisigd… Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Lukas 9:23

Volgen wij de Heere Jezus? Hem volgen betekent Hem op de eerste plaats zetten en onszelf kruisigen. Het kan niet een beetje half: het is alles of niets. Jezus volgen kan alleen door gelovig op Hem te zien. Hij gaat… Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Lukas 8:40-56

De Heere Jezus geneest de dochter van Jaïrus Jaïrus, de overste van de synagoge, komt tot de Heere Jezus omdat zijn eniggeboren dochter van twaalf jaar op sterven ligt en al is gestorven voordat Jezus naar Zijn huis is gekomen…. Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Lukas 8:40-48

De Heere Jezus ontvangt een onreine Als de Heere Jezus onderweg is naar het huis van Jaïrus omdat zijn dochter van twaalf jaar op sterven ligt, komt de bloedvloeiende vrouw tot Hem en raakt in het verborgen Zijn kleed aan…. Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Galaten 2:20

‘Christus leeft in mij’ Over de kruisiging van Christus valt meer te zeggen dan alleen dat Hij gekruist is. Paulus leert ons dat de gelovigen met Hem gekruist zijn en, nog rijker, dat Christus in hen leeft. God ziet Zijn… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen