Tag ds. R. van de Kamp

ds. R. van de Kamp – Leviticus 16:21-22

Het beeld van het leggen van de beide handen door Aäron de hogepriester is het belijden van alle zonden en ongerechtigheden. De tweede bok die door een willekeurige man die voorhanden was wordt weggezonden in de woestijn, de verlatenheid in…. Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Leviticus 16:7-9, 15-17

Op de Grote Verzoendag moesten er door het volk twee geitenbokken gebracht worden waarover geloot wordt. De ene bok behoorde aan de Heere toe en de andere bok is de weggaande bok. De hogepriester ging vervolgens het heilige der heiligen… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – 1 Korinthe 12:13

De apostel Paulus wijst in zijn eerste zendbrief aan de Christelijke gemeente van Korinthe op de inlijving in de gemeente van Christus door de Heilige Geest. En niet alleen toen de christenen in Korinthe maar ook ons vandaag. Gods Geest… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – 2 Koningen 7:9a

Een dankdag van een goede boodschap Toen de stad Samaria belegerd was en de koning van Syrië erop uit was het volk van Israël uit te hongeren, waren er vier melaatsen die buiten de poorten van de stad waren. Ook… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Kolossenzen 1:24

Blijdschap in lijden omwille van de gemeente Het diepste lijden van Paulus is omwille van de Naam van de Heere Jezus Christus. Het Evangelie wekt weerstand op. De natuurlijke mens verzet zich tegen zijn eigen behoud. De Jood door eigen… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Openbaring 19:10

Dankbaarheid door en om het getuigenis van Jezus Als de apostel Johannes op Patmos hoort over de bruiloft van het Lam, dan valt hij neer en wil hij de boodschapper aanbidden. Het is een engel die hem het ten zeerste… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Openbaring 19:9

De belofte van de bruiloft bevestigd  Waar ziet een bruid naar uit? Naar de dag van de bruiloft omdat zij dan altijd met haar bruidegom is. Zo ziet de kerk uit naar de bruiloft van het Lam, de Heere Jezus… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 49

De derde bede ‘Uw wil geschiedde’, een bede voor tegensprekers Gods wil is volmaakt en alleen goed. Zijn wet is Zijn wil en die zal geschieden. Tegelijkertijd is het de bede voor de kerk op aarde ‘Uw wil geschiedde’, dat… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Handelingen 2:16-18

De uitwerking van de krachtige uitstorting van de Heilige Geest Is er de levende verwachting van de uitstorting van de Heilige Geest? Die troost en verwachting te ervaren dat God doorgaat met Zijn werk en Zijn beloften vervuld. De discipelen… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Markus 16:19

De enige Hogepriester heeft Zijn offer gebracht en Hij bidt De hemelvaart van de Heere Jezus Christus die veertig dagen nadat Hij opstond uit de dood, staat niet los van de andere heilsfeiten. Het is Christus die met het geven… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen