Tag ds. P. den Ouden

ds. P. den Ouden – Johannes 19:23

Toen Jezus Christus op de Goede Vrijdag aan het kruis hing verdeelden aan de voet van het kruis de soldaten Jezus’ klederen. Hij is ontkleed opdat wij bekleed zouden worden. Hij heeft onze naaktheid op Zich genomen als Borg in… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Efeze 3:16b

Versterkt te worden door de kracht van de Geest De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Efeze dat zij versterkt kunnen worden door de kracht van de Geest. Het Woord komt zo vanmorgen tot ons. De… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Mattheüs 9:18-26

Het geloof klemt zich vast aan de Belovende God De wonderen die de Heere Jezus Christus verricht heeft en staan beschreven in het Evangelie van Mattheüs hebben ons wat te zeggen. Ze hebben ons alles te zeggen: waar het ware… Verder lezen →

Ds. P. den Ouden / zondag 3 februari 2013 / Mattheus 15:21-28

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 18.30 uur   Psalm 81:1 Belijdenis (Artikel 17 NGB, van de wederoprichting van de gevallen mens) Psalm 145:3 Gebed Schriftlezing Mattheus 15:21-28 (http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+15%3A21-28&id47=1&l=nl&set=10&pos=0, “In Katwijk ben ik bezig met volgorde. Vanmorgen doopdienst, daarom ook sporen naar… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 2:14

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, dinsdag 25 december 2012, Eerste Kerstdag, 9.30 uur   Votum & groet (“… in de Naam van God de Vader, die Zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. En in de Naam van God de… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Romeinen 8:32

Ds. P. den Ouden (Katwijk, voorheen Wouterswoude) 1 july 2012, bediening Heilig Avondmaal, 9.30 uur – 11.41 uur Psalm 72:1 Wet des Heren Schriftlezing: Romeinen 8, 28-39 Voorbede en dankzegging Psalm 72: 2,3 (collecte) Tekst Romeinen 8, 32 Psalm 72:… Verder lezen →

Ds. P. den Ouden, Handelingen 2:46-47 (Pinksteren)

Ds. P. den Ouden Zondag 27 mei 2012, 18.30 uur (1e Pinksterdag) Hersteld Hervormde Gemeente Waarder/Driebruggen   Psalm 145: 3 Geloofbelijdenis: Zondag 20 Psalm 9: 11 Gebed Schriftlezing: Handelingen 2, 14-23 & 37-47 Psalm 133: 1, 2 (“Pinksterpsalm”) Psalm 133:… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen