Tag Ds. N. van der Want

ds. N. van der Want – Lukas 2:32

De tweevoudige Messiaanse roeping van Jezus Bij de voorstelling van Jezus in de tempel, die de Evangelist Lukas heeft opgetekend, neemt Simeon het Kind in handen en looft God. Hij had een bijzondere openbaring gehad dat hij niet zou sterven… Verder lezen →

ds. N. van der Want – 1 Timotheüs 1:16

De barmhartigheid van God aan Paulus betoond Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs over zijn leven. Hij noemt zichzelf de voornaamste, de eerste van de zondaren. Tegen die zwarte achtergrond van zijn wettische bestaan schittert Gods barmhartigheid. De lankmoedigheid… Verder lezen →

ds. N. van der Want – Jesaja 54:10

De vastheid van Gods vredesverbond De profeet Jesaja profeteert over Gods verbondstrouw. Hij zal Zijn volk niet vergeten en laten vallen, ook al lijkt het er voor het volk in ballingschap wel op. Het geldt vandaag de dag ook voor… Verder lezen →

ds. N. van der Want – Johannes 13:1

Jezus’ ure is gekomen Het uur van het lijden en sterven is aangebroken als Jezus samen met Zijn discipelen het laatste Pascha viert. Hij gaat over tot Zijn Vader en weet de weg die voor Hem ligt. In Zijn lijden… Verder lezen →

Ds. N. van der Want – 1 Johannes 4 vers 8a – 10

Zondag 19 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. N. van der Want (Barneveld) – 1 Johannes 4 vers 8a – 10 Voorzang Psalm 41 vers 1 Gebed, Votum en groet Psalm 25 vers 5 Geloofsbelijdenis met de… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen