Preekaantekeningen

Tag

ds. M.J. Tekelenburg

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 15:20

Christus is opgewekt uit de doden Het maakt alles uit of Christus wel of niet is opgewekt uit de doden. De apostel Paulus jubelt het uit: Christus is opgewekt en is de Eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn uit de… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 15:20

Christus is door God opgewekt uit de dood. Als Eersteling is Hij voorgegaan – zo zullen allen die in Hem ontslapen zijn Hem eens navolgen hierin. Ons leven heeft geen toekomst, tenzij we in Gods programma worden opgenomen. De dood… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 13:1-7

Paulus roept de prille christenen op om zich te onderwerpen aan de overheid. De overheid is door God gegeven en ingesteld – het zijn heilzame structuren die God in de schepping heeft gelegd. De overheid is ons ten goede gegeven… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 9:1-6

De apostel Paulus schrijft in de Romeinenbrief over Israël. Het gaat hem aan het hart. Het gaat om de waarheid in Christus. In het diepe besef dat het geschreven werd in de aanwezig van Christus. Is er herkenning bij ons?… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 8:34-35

Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus De liefde tussen mensen is soms erg sterk. Hoeveel sterker is de liefde van de volmaakte God tot zondaren? Paulus is hooggestemd in het lied van Romeinen 8. Niets… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Filippenzen 2 vers 5-9

Christushymne In de Christushymne wordt bezongen dat Christus de hemel verlaten heeft en naar deze zondige aarde kwam. Waarom deed Hij dat? Omdat Hij ons lief heeft. Hij ging het allerdiepst. Hij ging tot de plek die wij verdienen. Daarom… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Lukas 1 vers 13-20 en 57-64

Ds. M.J. Tekelenburg, Hervormde Gemeente te Reeuwijk, Ichthuskerk, 15 uur (aangepaste dienst voor verstandelijk gehandicapten). Schriftlezing Lukas 1:13-20 en 57-64. Thema: Zingen voor God.

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 15 vers 26

Zondag 26 november 2017, 17 uur, Hervormd Reeuwijk Ichthuskerk – Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. Gebodslezing (na tafel, voor gedeelte dankzegging formulier): Deut. 6:4-6 en Romeinen 13:8-14 Schriftlezing 1 Korinthe 15:12-28. Tekst: 10-28, kerntekst 26.

© 2020 Preekaantekeningen