Tag ds. M.J. Tekelenburg

ds. M.J. Tekelenburg – Lukas 7:18-23

Johannes de Doper zit in de gevangenis en heeft een beslissende en cruciale vraag aan Jezus: is Hij de Messias die komen zou? Twijfel en aanvechting heeft zijn hart bevangen. Aangrijpend dat dat de voorloper van de Messias overkomt. Twee… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Micha 3:4,8

In Micha 3 worden twee groepen getoond: de ene groep met leiders en profeten die verantwoordelijkheid dragen en anderzijds een groep waar Micha deel van uitmaakt. De leiders misleiden het volk, ze kleden het volk uit, de profeten en priesters… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Hebreeën 4:16

De schrijver van de Hebreeënbrief wijst op Christus als de grote Hogepriester. Hij is de hemelen doorgegaan – Christus werd niet tegengehouden omdat Hij met Zijn eigen offer kwam. Wij hebben van nature geen toegang tot God, maar Jezus baande… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Handelingen 1:8a

Jezus belooft vlak voor Zijn hemelvaart dat de discipelen de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. De Heilige Geest komt óver hen en ín hen. De kracht van de Geest is nodig om getuige te kunnen zijn – hoe… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 15:20

Christus is opgewekt uit de doden Het maakt alles uit of Christus wel of niet is opgewekt uit de doden. De apostel Paulus jubelt het uit: Christus is opgewekt en is de Eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn uit de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 15:20

Christus is door God opgewekt uit de dood. Als Eersteling is Hij voorgegaan – zo zullen allen die in Hem ontslapen zijn Hem eens navolgen hierin. Ons leven heeft geen toekomst, tenzij we in Gods programma worden opgenomen. De dood… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Deuteronomium 15:1-11

Het zevende jaar was voor Israël een sabbatsjaar. Het land moest dan met rust gelaten worden en schulden moesten worden kwijtgescholden. Gods geboden zijn niet tegen-natuurlijk, maar wie die geboden nauwgezet houdt (en vanuit zijn hart geeft aan de arme,… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels 1:1-3

De Heilige Geest heeft door de geschiedenis heen gewerkt, ook in de synode van Dordrecht. De Dordtse Leerregels handelen over de verkiezing. Dat thema kan angst en twijfel oproepen, maar het is kan ook een bergtop zijn met een uitzicht… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 13:1-7

Paulus roept de prille christenen op om zich te onderwerpen aan de overheid. De overheid is door God gegeven en ingesteld – het zijn heilzame structuren die God in de schepping heeft gelegd. De overheid is ons ten goede gegeven… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 9:1-6

De apostel Paulus schrijft in de Romeinenbrief over Israël. Het gaat hem aan het hart. Het gaat om de waarheid in Christus. In het diepe besef dat het geschreven werd in de aanwezig van Christus. Is er herkenning bij ons?… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen