Tag ds. K. ten Klooster

ds. K. ten Klooster – Daniël 6:24b

De stadhouders bedenken een list om de profeet Daniël uit de weg te ruimen. Ze weten dat hij dagelijks tot God bidt en dringen er bij koning Darius op aan een gebod uit te vaardigen dat dertig dagen lang alleen… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Mattheüs 11:28

Wilt u werkelijk rust en vrede? Nergens anders dan bij de Heere Jezus Christus is die ware rust te vinden. Hij is de Zaligmaker van zondaren. Zijn het uw zonden, uw verdorven bestaan, dat u vermoeid en belast maakt? Ga… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Jesaja 55:3

Komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven Reeds jaren voordat Jezus Christus, de Zoon van God, in de volheid van de tijd op aarde kwam, klonk het Evangelie van vrije genade al. Het woord van God komt tot… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Handelingen 9:4-6a

Saulus bekering, van een vijand tot een vriend Op de weg van Jeruzalem naar Damascus wordt Saulus van Tarsen stilgezet. Het is de Heere Jezus Christus zelf die hem daar verschijnt. Saulus was op weg om de christenen op te… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Johannes 7:37-38

Wie dorst heeft kome en drinken van het levende water Het is de Heere Jezus die op de laatste dag van het Loofhuttenfeest uitroept: wie dorst heeft en drinke van het levende water, van Hemzelf. Hij is het levende water…. Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Mattheüs 4:11

Jezus weerstaat én overwint de verzoeking van de satan Net als Adam in het paradijs, werd Christus -de tweede Adam- verzocht van de duivel zo beschrijft Mattheüs. Daar Adam en Eva en daarmee de gehele mensheid in het paradijs in… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Jesaja 9 vers 5

‘En men noemt Zijn Naam Vredevorst’ De profeet Jesaja profeteert van de komst van Jezus. Zijn naam is Vredevorst. Hij brengt vrede, de verzoening met God. Kerstfeest in de Hemel daar God de Vader en de Zoon het plan van… Verder lezen →

Ds. K. ten Klooster (Ridderkerk) / 2 december 2012 (1e Advent) / Deuteronomium 18:15

Hersteld Hervormde Gemeente – Driebruggen; 2 december 2012; 18.30 uur Psalm 40:5 Psalm 89:15 Deuteronomium 18:9-22 Psalm 111:5,6 Psalm 95:4 Gezang 3:3 (Lofzang van Zacharias)   Tekst, op deze 1e Advent, is uit afscheidsrede van Mozes, aan het einde van… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Openbaring 7:9

Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen (ds. Ten Klooster ging voor i.p.v. ds. R. van de Kamp uit Barneveld) Psalm 89:3 Belijdenis algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, 12 artikelen Psalm 73:14 Schriftlezing, Openbaring 7:1-4,9-einde Tekst voor de verkondiging, Openbaring 7:9 Psalm 34:1,2… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen