Preekaantekeningen

Tag

Ds. Joh. Post

ds. Joh. Post – 1 Timotheüs 6:6

De apostel Paulus bevestigt volmondig dat de Godzaligheid een groot gewin is. Maar niet winst zoals op een winst- en verliesrekening zoals dwaalleraars menende er financieel gewin mee te kunnen behalen. Aardse schatten zijn slechts tijdelijk en vergaan. Wie alleen… Lees verder →

ds. Joh. Post – Galaten 5:25-26

Het is de apostel Paulus die in de brief aan de christelijke gemeente van Galatië ingaat op het onderscheid tussen de Geest en het vlees. Die twee staan tegenover elkaar. Het vlees is het volgen van de eigen wil, zonder… Lees verder →

ds. Joh Post – Lukas 1:46-48a

De zingende Maria Als de Heere Jezus in je leven komt, dan ga je zingen. Dat deed Maria eeuwen geleden. Zij werd vervuld met de Heilige Geest. Haar hart was vol van God. Niet alleen omdat ze de Heere Jezus… Lees verder →

ds. Joh. Post – Exodus 16:7a

Advent is het komen van God Advent gaat over het komen van God. Overal in de Bijbel kondigt God keer op keer Zijn komst aan. Zo is Hij zo’n tweeduizend jaar geleden gekomen in de stal van Bethlehem waar Jezus… Lees verder →

ds. Joh. Post – Jeremia 10:6-7

Niemand is gelijk aan onze God Het is de Almachtige God die door de mond van de profeet Jeremia spreekt. Sprak tot het volk van Israël en tot ons vandaag. De boodschap is dat niemand aan God gelijk is. God… Lees verder →

ds. Joh. Post – Psalm 93

Een lied zonder opschrift Psalm 93 is een lied zonder opschrift. In de grootste nood van het leven, waar de golven over ons leven slaan, is de Heere hen nabij die Hem vrezen. Het lied is niet zonder inhoud. God… Lees verder →

ds. J. Post – 1 Johannes 1:5-7

Wandelen in het licht of in de duisternis  De apostel Johannes stelt scherp het licht tegenover de duisternis. God is Licht. Wie aan Hem verbonden, als in het leven God en Christus centraal staan, wandelt in het licht. Wandelen in… Lees verder →

Ds. J. Post [Lunteren] – Mattheüs 5:48

Zondag 1 oktober 2017 – Hersteld Hervormde kerk Putten – ds. J. Post [Lunteren] – Mattheüs 5 vers 48 Voorzang Psalm 133 vers 3 Gebed, Votum en groet Psalm 26 vers 1 en 2 Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen Psalm… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen