Preekaantekeningen

Tag

ds. F. van Binsbergen

ds. F. van Binsbergen – Romeinen 8:22, 23

Wat wij weten… Dat het ganse schepsel zucht. De schepselen zonder stem en zonder ziel zuchten vanwege de zonden van ons mensen. Toen God de mens schiep werd de mens daarna aangesteld om te heersen over de dieren. Maar nu… Lees verder →

ds. F. van Binsbergen – Johannes 21:3-7a

Na de opstanding uit de doden heeft de Heere Jezus Christus Zich veertig dagen lang op aarde geopenbaard aan de Zijnen. Hij is verschenen aan de discipelen en de vrouwen. De discipelen had Hij beloofd dat Hij hen voor zou… Lees verder →

ds. F. van Binsbergen – Johannes 14:1-3

Op weg naar Jeruzalem het kruis op Golgotha onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen. Hij leest van hun gezichten af dat ze ontroerd zijn, dat ze geschokt zijn en Hij kent hun harten. Bent u ontroerd, geschokt door de uitbraak… Lees verder →

ds. F. van Binsbergen – Jesaja 55:8

Gods gedachten en wegen God maakt Zich door de profeet Jesaja bekend dat Zijn gedachten niet onze gedachten zijn en onze wegen niet Zijn wegen. God roept zondaren, vijanden, op om tot Hem terug te keren. En dan niet zo… Lees verder →

ds. F. van Binsbergen – Lukas 23:39-43

De vergeving van de moordenaar aan het kruis is de kern van het Evangelie Aan het kruis op Golgotha hoort de ene misdadiger die met Jezus gekruisd wordt Jezus bidden ‘Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij… Lees verder →

kand. F. van Binsbergen – Hebreeën 4:16

Kandidaat F. van Binsbergen (Lunteren) / Hebreeën 4, 16 Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen – 8 july 2012, 9.30 uur Psalm 103:8,9 (i.v.m. overlijden de heer J.H. Hoogendoorn – Woerden) Psalm 95:4 Psalm 134:2,3 Psalm 145:6 Psalm 43:3, 4 (“alleen vers… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen