Tag ds. C.M. Buijs

ds. C.M. Buijs – Psalm 103:17

In Psalm 103 prijst David God, zijn ziel verheugt zich in God. Vanwege Gods goedertierenheid die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. God is zonder begin en zonder einde en een van Zijn karaktereigenschappen is Zijn goedertierenheid. Hij is bewogen met… Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – Lukas 9:57-62

Het volgen van de Heere Jezus Christus is niet hetzelfde als Hem nalopen. Vanmorgen wordt ons de spiegel voorgehouden met de drie mensen die Jezus op weg naar Jeruzalem tegenkomt. Een biedt zich spontaan aan om Hem te volgen maar… Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – Lukas 4:21,28

De eerste preek van Jezus die Hij in de synagoge in Nazareth houdt nadat Hij uit de boekrol van de profeet Jesaja heeft voorgelezen leidt eerst tot verwondering. Maar de verwondering slaat om in irritatie, ergenis en zelfs vijandschap. Jezus… Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – Johannes 1:14

De apostel Johannes start de beschrijving van het Evangelie van Jezus Christus niet op aarde maar in de hemel. Hij start niet in de tijd maar in de eeuwigheid. En het Woord is vlees geworden. Christus, het levende Woord, de… Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – Markus 6:31a

Een bevel tot een korte rustpauze De Heere Jezus geeft aan de twaalf apostelen die uitgingen en terugkwamen het bevel om een weinig te rusten. Als de schare volgt, dan worden de discipelen geroepen om mee te helpen bij de… Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – Johannes 1:11-12

De Zoon van God niet en wel aangenomen Johannes wordt door de Heilige Geest geleid naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Op hoge toon vertrouwt hij, met de pen van een vaardige schrijver, de woorden aan het papier… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen