Tag ds. A.J. Schalkoort

ds. A.J. Schalkoort – 1 Samuël 1:28

Het is de levende God die de geschiedenis schrijft, Hem loopt niets uit de hand. Voor de komst van de Heere Jezus Christus in de volheid van de tijd zond God profeten. Zo werkte God in die wonderlijke weg in… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Psalm 84:10-13

David, dolend in de woestijn, verlangt te zijn in het huis van God, op te gaan gaan naar Gods heiligdom. Het is hem beter om een dag in de voorhoven van de tempel te verblijven, dan duizend elders. In de… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Kolossenzen 2:6-7

De apostel Paulus wijst de christenen er in de gemeente van Kolosse op dat het fundament Jezus Christus niet mag ontbreken. Wie Hem aangenomen heeft, wandelt in Hem en gefundeerd is in Hem, is als een boom geworteld. Geworteld in… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Johannes 7:37-39

Als de Heere Jezus op de laatste dag van het Loofhuttenfeest het woord neemt, dan roept Hij uit dat mensen die dorst hebben tot Hem mogen komen en drinken. Wie van dat water drinkt, heeft het eeuwige leven. De Heilige… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Markus 8:22-26

Op bezoek bij de Hemelse oogarts De genezing van de blinde man door de Heere Jezus is een voorbeeld van hoe God zondaren geneest en redt. Het is het werk van Gods Geest die blinden de ogen opent. Hoe ging… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Numeri 16:48a

De Hogepriester tussen de doden en tussen de levenden De aangrijpende geschiedenis van de oproer en rebellie van Korach, Dathan en Abiram en de straf die daarop volgt, houdt ons een spiegel voor. Ten diepste is het opstand tegen God,… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Exodus 16:4

De gekomen Christus: het Brood des Levens Evangelieverkondiging is wat God ons gegeven heeft. Heden is u de Zaligmaker geboren. Ik zal. Zoals God aan het volk van Israël dagelijks manna gaf, dagelijks te eten gaf [Exodus 16]. Het brood… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Lukas 9:28-36

De verheerlijking van Jezus op de berg De Evangelist Lukas beschrijft de verheerlijking op de berg waar Jezus de mannen uit het Oude Testament Mozes en Elia ontmoet. Het gaat over de uitgang van de Christus die zal gaan lijden… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Artikel 27 Nederlandse Geloofsbelijdenis

‘Wie de kerk niet tot zijn moeder heeft, heeft God niet tot zijn Vader’  De algemene, katholieke, christelijke kerk is het lichaam van Christus. De wereldwijde kerk vormt een eenheid in het hoofd Jezus Christus. De kerk is niet gebonden… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Hebreeën 7

Zondag 22 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. A.J. Schalkoort (Lunteren) – Hebreeën 7 Voorzang psalm 77 vers 9 Gebed, Votum en groet Psalm 86 vers 6 Geloofsbelijdenis twaalf artikelen Psalm 86 vers 8 Schriftlezing Hebreeën 7… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen