Preekaantekeningen

Tag

dr. P. de Vries

ds. P. de Vries – 2 Petrus 3:8-10

Het laatste oordeel komt werkelijk. We zullen allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van God en rekenschap afleggen over onze daden. Ondertussen heeft het laatste oordeel nog niet plaatsgevonden. Dat is vanwege de lankmoedigheid van God: Hij wil niet dat… Lees verder →

ds. P. de Vries – Psalm 119:129

De Psalmist van Psalm 119 betuigt hoe wonderbaar de getuigenissen van God zijn. Het gaat over Gods wet, over Zijn inzettingen en ook over Zijn beloften. Die Hij uit genade schenkt, het is Zijn opzoekende zondaarsliefde. Heeft dit ons hart?… Lees verder →

ds. P. de Vries – Efeze 1:3-6

De uitverkiezing van zondaren die zalig zullen worden is van eeuwigheid. Het is de verkiezing van voor de grondlegging der wereld in Christus. God de Vader heeft Christus eerst verkoren. Hij heeft redenen uit Zichzelf genomen in de Raad des… Lees verder →

ds. P. de Vries – Jozua 5:13-15

Voordat het volk van Israël de stad Jericho inneemt, gaat Jozua op verkenning uit. Hij ontmoet een man en stelt een verkeerde vraag. Het is namelijk de Engel des Heeren, Christus de Zoon van God Zelf. Het is een bemoedigende… Lees verder →

ds. P. de Vries – Johannes 20:16

Na de opstanding uit de doden verschijnt de Heere Jezus Christus aan Maria Magdalena. Uit liefde tot haar Meester was ze naar het graf gekomen. Voor Zijn sterven had de Heere Jezus zeven duivelen uitgeworpen waarmee zij bezet was. En… Lees verder →

ds. P. de Vries – Psalm 89:16

De dichter van Psalm neemt ons in het geklank tot eer van God. De weg tot God is gebaand door Jezus Christus de Zoon van God. Hoe zalig, welgelukzalig, is het volk hetwelk het geklankt kent. Een christen weet: het… Lees verder →

ds. P. de Vries – Spreuken 17:17 en 18:24

De gekruisigde Jezus Christus verkondigd In het boek Spreuken worden ons vele levenslessen aangereikt. Het beeld van de vriend die te allen tijd lief heeft en die in de benauwdheid geboren wordt [in de nood leer je je vrienden kennen],… Lees verder →

ds. P. de Vries – Jozua 1:7-8

Wat God vroeg van Jozua in het Oude Testament die geroepen werd om het volk te leiden, vraagt God vandaag aan ons. En Hij geeft  wat Hij zelf aan de mens vraagt: de gehoorzaamheid aan Gods onderwijs. Het onderwijs is… Lees verder →

ds. P. de Vries – 2 Petrus 1:10-11

Petrus roept zijn lezers en ons vanmorgen op om onze roeping en verkiezing vast te maken. God roept ons in de prediking om ons tot Hem te bekeren. Wie is Jezus voor ons? Is Hij ons alles, de grond en… Lees verder →

ds. P. de Vries – Ezechiël 36:25-27

Is het een Bijbelse uitdrukking dat Gods kinderen een nieuw hart krijgen? In Ezechiël 36 staat dat God een nieuw hart zal geven. Op Golgotha heeft Jezus de Zoon van God de hitte van Gods gramschap geblust. Dat is het… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen