Tag dorst

ds. R.J. Oomen – Jeremia 31:3,8,9

Ondanks het zondigen, zwanger en barende van de zonden, van Gods verbondsvolk heeft God gedachten van vrede met hun behoud op het oog. Zo ook vandaag de dag. Het is Zijn eeuwige liefde, de ware liefde komt van Hem. Het… Verder lezen →

ds. A.J. Schalkoort – Johannes 7:37-39

Als de Heere Jezus op de laatste dag van het Loofhuttenfeest het woord neemt, dan roept Hij uit dat mensen die dorst hebben tot Hem mogen komen en drinken. Wie van dat water drinkt, heeft het eeuwige leven. De Heilige… Verder lezen →

ds. J. Westerink – Johannes 7:37-39

De Heilige Geest, die met Pinksteren is uitgestort, laat ons zien wie Christus is en waarom wij Hem nodig hebben. De Geest doet ons dorsten naar Christus. Van nature dorsten we naar water dat niet verzadigd en uiteindelijk onze dorst… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Johannes 7:37-38

Waar water is is leven. Wie werkelijk dorst heeft weet hoe belangrijk water is. Water is een gave van God, geen mens kan water maken. Zo noodzakelijk als water voor ons lichaam is, zo noodzakelijk is de Heere Jezus Christus… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Johannes 7:37-38

Jezus roept op het grote feest van de tabernakel uit dat Hij het levende water is. Wie dorstig is (en dat zijn we allemaal, al erkennen we dat niet) is welkom bij Hem. We mogen komen om niet om van… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Johannes 7:37-38

Wie dorst heeft kome en drinken van het levende water Het is de Heere Jezus die op de laatste dag van het Loofhuttenfeest uitroept: wie dorst heeft en drinke van het levende water, van Hemzelf. Hij is het levende water…. Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Genesis 21:8-20

De geschiedenis van Hagar en Ismaël in de woestijn laat zien dat God doet wat Hij beloofd heeft. Hij ziet mensen in hun zorgen en ellende. Hagar en Ismaël moesten zwerven en kregen met dorst te maken. De Heere Jezus… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheus 5:6

In een wereld en schepping die zucht onder onrecht, kan je verlangen naar gerechtigheid. Of gaat je verlangen naar eer en roem uit? De Zaligmaker wil ons met gerechtigheid verzadigen, nu al, aan het Avondmaal, maar straks volkomen in Zijn… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Johannes 19:30 (6e kruiswoord, ‘Het is volbracht’)

Tot wie sprak Jezus het zesde kruiswoord, het is volbracht? Tot de Vader, Zichzelf, de duivel en ook ons. Hij heeft alles vervuld, de dood overwonnen en de satan verslagen. Wij kunnen het nooit volbrengen dus laten we vertrouwen op… Verder lezen →

Ds. N.M. Tramper – Genesis 39

Ds. N.M. Tramper Zondag 12 november 2017, Ichthuskerk Reeuwijk, 9.30 uur. Schriftlezing Genesis 39 + Hebreeën 11:39 t/m 12:3. Tekst Genesis 39.   Gemeente van onze Heere Jezus Christus, In wil naar aanleiding van Genesis 39, over Jozef, 3 accenten… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen