Tag dordtse leerregels

ds. G. Clements – Lukas 2:1-20

In de velden van Efratha worden de herders omschenen door de heerlijkheid des HEEREN. Hen wordt aangezegd en verkondigd dat de Christus geboren is. Terwijl de Borg en Zaligmaker in het duister van de beestenstal geboren wordt, worden de herders… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels hoofdstuk 2, paragrafen 1-5

God is zowel barmhartig als rechtvaardig. Daarom kan de zonde bij Hem niet bestaan. Zonde is zondigen tegen een goeddoend God. Vanuit oneindige barmhartigheid heeft de Vader echter Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld gezonden. In het kruislijden zien we… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels H1:17-18

Als kinderen van gelovige ouders overlijden, mogen we op grond van de Schrift geloven dat ze behouden zijn. Volgens de Dordtse Leerregels moeten we daar niet aan twijfelen. God neemt kinderen op in Zijn verbond. Als kinderen volwassen zijn geworden,… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels 1:15-16

De verwerping is een moeilijk onderwerp. De Dordtse Leerregels spreken er over en ook de Bijbel noemt het. God verkoos uit het gevallen menselijke geslacht mensen tot behoud, anderen liet Hij in de zonde. Dat God verkiest is uit genade,… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels H1:8-14

Het geloof is een gave van God. God schenkt mensen het geloof, alleen vanwege Zijn welbehagen, niet om iets in ons. Er is geen sprake van vooruitziend geloof, alsof God wist dat we zouden gaan geloven. Het geloof van mensen… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7

In de ‘Vredesraad’ heeft God besloten mensen te verkiezen, ín Christus. Verkiezing en Christus hebben alles met elkaar te maken. Christus is het fundament der verkiezing. Dat brengt tot lof en verwondering. In de ‘orde van het heil’ krijgt de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels H1, paragraaf 6

De Dordtse Leerregels wijzen op Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid inzake de verkiezing en de verwerping. Het geloof is een gave, daar kan en hoef je als mens niets aan bij te dragen. Het ongeloof wordt in de bijbel gezien… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels 1:4-5

In de paragrafen 4 en 5 van hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels gaat het over het aannemen van Christus. Komt dit uit de mens? Of kan de mens dit niet en moet hij maar met zijn armen over elkaar… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels 1:1-3

De Heilige Geest heeft door de geschiedenis heen gewerkt, ook in de synode van Dordrecht. De Dordtse Leerregels handelen over de verkiezing. Dat thema kan angst en twijfel oproepen, maar het is kan ook een bergtop zijn met een uitzicht… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen