Tag doop

ds. N.J.M. Goedhart – Markus 10:13-16

De discipelen houden kinderen tegen, zij menen dat hun Meester druk met belangrijkere zaken. Jezus bestraft hen scherp. Voor volwassenen is de vraag of wij kinderen hinderen of helpen richting Jezus. Jezus zegt dat wij moeten worden als een kind,… Verder lezen →

ds. H.P. Brendeke – Johannes 1:44-52

De Heere Jezus verzamelde bij aanvang van Zijn omwandeling op aarde discipelen. Nadat Hij Filippus had geroepen die Hem volgde vertelde hij dat aan zijn vriend Nathanaël. En toen Nathanaël de Heere Jezus zelf ontmoette, bleek dat Hij hem al… Verder lezen →

ds. C.M. Visser – Richteren 11:30a

Richter Jefta die een andere moeder had dan zijn broers laat zien hoe God het leven leidt. Hij wordt vaardig met de Geest van de Heere en doet een gelofte over het offeren van wat het eerste uit zijn huis… Verder lezen →

ds. J.M. Molenaar – Daniel 4:27

Onder de boom van Nebukadnezar liggen verschoppelingen en kwetsbaren die vermalen worden door Babels systeem. Nebukadnezar is zelfzuchtig en erkent God niet als de Allerhoogste. Er is een mogelijkheid om het oordeel af te wenden: dat is een weg van… Verder lezen →

ds. M.A. Kuijt – Mattheus 18:2

Jezus plaatst een kind in het midden van de discipelen. Wie niet wordt als een kind, wie niet geroepen wordt, wie zichzelf verheft, die kan het Koninkrijk van God niet ingaan. In de Doop zijn wij ook geroepen, wij hulpeloze… Verder lezen →

ds. E.K. Foppen – Deuteronomium 6:7

Op de grens van Kanaän houdt Mozes Israël voor: de HEERE, onze God, is Eén. Hem moeten zij liefhebben, ook als ze in Kanaän zijn. Zij moeten die belijdenis hun kinderen inprenten, ingraveren. Het is belangrijk om met de woorden… Verder lezen →

ds. D.C. Flapper – Genesis 1:28a

In het paradijs na de schepping van de hemel en aarde klinkt het spreken van God tot mensen. God zei: weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde. Het eerste spreken van God is een opdracht om vruchtbaar te zijn… Verder lezen →

ds. P. de Vries – Psalm 25:14

Als het gaat over het vrezen van de Heere, dan gaat het over ontzag hebben voor God. Dat is wat David ons voorhoudt in Psalm 25. Het kennen van de Heere gaat over Hem vertrouwen. Tegelijkertijd wordt de kracht van… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Heidelbergse Catechismus zondag 27

Het doopwater in de christelijke kerk wast de zonden niet af maar is een afbeelding van de innerlijke wassing door het bloed van Jezus Christus. Het is het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Geloof in Christus en… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Markus 4:1-20

Door middel van de gelijkenis van het zaad stelt Jezus een vraag: waar sta je zelf, sta je open voor het Woord van God? Jezus wil dat we aandacht hebben voor de gesteldheid van ons hart, onze bodem. Hoe horen… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen